);

Single Blog Title

This is a single blog caption

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2020/42 E.  2020/81 K.

13. Hukuk Dairesi         2020/42 E.  ,  2020/81 K.
“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi

KARAR

Dava, tacirler arası hizmet alım sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlığa ilişkindir. Davanın açıklanan niteliğine göre hükmü temyizen inceleme görevi, yürürlükte bulunan işbölümü uyarınca Yargıtay 23. Hukuk Dairesinindir.
SONUÇ: Dosyanın görevli Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Başkanlığına GÖNDERİLMESİNE, 14/01/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.