);

Single Blog Title

This is a single blog caption

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 2020/2 E. 2020/2 K.

10. Hukuk Dairesi         2020/2 E.  ,  2020/2 K.
“İçtihat Metni”


Mahkemesi :Asliye Hukuk Mahkemesi

Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nun 30.01.2019 tarihli iş bölümü kararına göre Dairemiz sadece iş mahkemesi veya iş mahkemesi sıfatıyla verilen hüküm ve kararlara bakmakla görevli olduğundan, dava Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmüş ve iş bölümüne göre Dairemizin görev alanına girmediğinden, haksız fiilden kaynaklanan davanın Yargıtay 4. Hukuk Dairesine GÖNDERİLMESİNE, 02.01.2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.