);

Single Blog Title

This is a single blog caption

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2020/230 E. 2020/85 K.

13. Hukuk Dairesi         2020/230 E.  ,  2020/85 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

KARAR

Dava, taraflar arasında inşaat yapım işini konu olan eser sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlığa ilişkindir. Davanın açıklanan niteliğine göre hükmü temyizen inceleme görevi, yürürlükte bulunan işbölümü uyarınca Yargıtay 15. Hukuk Dairesinindir.
SONUÇ: Dosyanın görevli Yargıtay 15. Hukuk Dairesi Başkanlığına GÖNDERİLMESİNE, 14/01/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.