);

Single Blog Title

This is a single blog caption

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2020/69 E.  2020/176 K.

9. Hukuk Dairesi         2020/69 E.  ,  2020/176 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

YARGITAY KARARI

Dosya içeriğinden davacı vekilinden kararı temyizi için temyiz harcı alındığını gösteren harç makbuzunun dosya arasında bulunmadığı, temyiz kanun yoluna başvurma harcı yerine istinaf kanun yoluna başvurma harcının alındığı görülmüştür.
Bakiye temyiz harçlarının alındığını gösteren harç makbuzunun dosyaya konulması, harç alınmamış ise 6100 sayılı geçici 3. maddesinin yollaması ile 1086 sayılı HUMK’un 432-426/D (HMK’nın 344-346) maddesi hükmüne göre temyiz harç ve giderlerinin tamamlatılması yönünde gerekli usulü işlemlerin ikmalinden sonra gönderilmesi için dosyanın İlk Derece Mahkemesi’ne GERİ ÇEVRİLMESİNE, 14/01/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.