);

Single Blog Title

This is a single blog caption

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 2020/77 E. 2020/43 K.

10. Hukuk Dairesi         2020/77 E.  ,  2020/43 K.
“İçtihat Metni”

Bölge Adliye
Mahkemesi : … Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi’nin temel görevi Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’nun 30.01.2019 tarih ve 2019/1 sayılı Kararında belirtildiği üzere “Sosyal Güvenlik Hukuku”ndan kaynaklanan davalarla sınırlıdır.
Dosyal üzerinde yapılan ön inceleme sonucu:
Dava, taraflar arasında işçi ve işveren ilişkisinden kaynaklanan alacak istemine ilişkin olup, Yargıtay Kanunu’nun 14. maddesi ve en son iş bölümü kararı gereğince niteliği bakımından Yargıtay 14. Hukuk Dairesi’nin işbölümü alanı içine girmektedir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle dava dosyasının Yargıtay 14. Hukuk Dairesine GÖNDERİLMESİNE, 13.01.2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.