);

Single Blog Title

This is a single blog caption

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2020/65 E. 2020/228 K.

11. Hukuk Dairesi         2020/65 E.  ,  2020/228 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 13. HUKUK DAİRESİ

Taraflar arasındaki uyuşmazlık, tek satıcılık (distribütörlük) sözleşmesinden kaynaklanmaktadır.
Uyuşmazlığın niteliğine ve tarafların sıfatına göre, dosyanın temyiz incelemesi Yargıtay 19. Hukuk Dairesi’nin görevine girmektedir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, dosyanın görevli Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Başkanlığı’na GÖNDERİLMESİNE, 10/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.