);

Single Blog Title

This is a single blog caption

Yargıtay11. Hukuk Dairesi 2020/165 E. 2020/455 K.

11. Hukuk Dairesi         2020/165 E.  ,  2020/455 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki uyuşmazlık, kat mülkiyet kanunu gereğince ortak gider alacağından kaynaklanmaktadır.
Uyuşmazlığın niteliğine ve tarafların sıfatına göre, dosyanın temyiz incelemesi Yargıtay 20. Hukuk Dairesi’nin görevine girmektedir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, dosyanın görevli Yargıtay 20. Hukuk Dairesi Başkanlığı’na GÖNDERİLMESİNE, 16/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.