);

Single Blog Title

This is a single blog caption

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi         2020/189 E.  ,  2020/454 K.

11. Hukuk Dairesi         2020/189 E.  ,  2020/454 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : SAMSUN BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 3. HUKUK DAİRESİ

Taraflar arasındaki uyuşmazlık, eser sözleşmesinden kaynaklanan menfi tespit isteminden kaynaklanmaktadır.
Uyuşmazlığın niteliğine ve tarafların sıfatına göre, dosyanın temyiz incelemesi Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin görevine girmektedir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, dosyanın görevli Yargıtay 15. Hukuk Dairesi Başkanlığı’na GÖNDERİLMESİNE, 16/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.