);

Single Blog Title

This is a single blog caption

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2020/133 E.  2020/178 K.

9. Hukuk Dairesi         2020/133 E.  ,  2020/178 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

YARGITAY KARARI

Dosya içeriğinden Uyap kayıtlarında “Temyize Cevap Dilekçesi” olarak yer alan davalı … Sanayi ve Ticaret A.Ş. vekilince sunulmuş dilekçenin, mahkeme kararının bozulmasının talep edildiği bir temyiz dilekçesi olduğu anlaşılmış, ancak davalı … Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin kararı temyizi için temyiz harcı alındığını gösteren harç makbuzunun dosya arasında bulunmadığı ve sunulan temyiz dilekçesinin karşı tarafa tebliğ edilmediği görülmüştür.
Bu nedenle, davalı … Sanayi ve Ticaret A.Ş. vekilinin temyiz dilekçesinin, hukuki dinlenilme hakkının sağlanması açısından karşı tarafa tebliğ edilmesi ve temyiz harçlarının alındığını gösteren harç makbuzunun dosyaya konulması, harç alınmamış ise Hukuk Muhakemeler Kanunu’nun 344-346 maddeleri hükmüne göre temyiz harç ve giderlerinin tamamlatılması yönünde gerekli usulü işlemlerin ikmalinden sonra gönderilmesi için dosyanın İlk Derece Mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 14/01/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.