);

Single Blog Title

This is a single blog caption

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi         2020/325 E.  ,  2020/740 K.

11. Hukuk Dairesi         2020/325 E.  ,  2020/740 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 11. HUKUK DAİRESİ

Taraflar arasındaki uyuşmazlık, tacirler arası satımdan kaynaklanmaktadır.
Uyuşmazlığın niteliğine ve tarafların sıfatına göre, dosyanın temyiz incelemesi Yargıtay 19. Hukuk Dairesi’nin görevine girmektedir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, dosyanın görevli Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Başkanlığı’na GÖNDERİLMESİNE, 23/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.