);

Single Blog Title

This is a single blog caption

ÖZET: Adli yargı yerince verilen görevsizlik  kararına konu eylemler  nedeniyle sanık hak-kında bu  mahkemeye  açılmış bir  kamu davası bulunmadığı, sanık  hakkında bu mah-kemeye  açılan kamu davasında ise mahke-mece bir karar verilmediği  anlaşıldığından,  açılan kamu davası  hakkında bir karar verilmek üzere dosyanın ele alınabilmesi  için adli yargı yerince verilen görevsizlik kararının kaldırılmasının gerektiği hk.                                                               

                 T.C.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ

CEZA BÖLÜMÜ

ESAS     NO  : 2015 / 12

KARAR NO  : 2015 / 12

KARAR TR   : 04.05.2015

 

ÖZET: Adli yargı yerince verilen görevsizlik  kararına konu eylemler  nedeniyle sanık hak-kında bu  mahkemeye  açılmış bir  kamu davası bulunmadığı, sanık  hakkında bu mah-kemeye  açılan kamu davasında ise mahke-mece bir karar verilmediği  anlaşıldığından,  açılan kamu davası  hakkında bir karar verilmek üzere dosyanın ele alınabilmesi  için adli yargı yerince verilen görevsizlik kararının kaldırılmasının gerektiği hk.

 

 

 

 

K  A  R  A  R

 

            Davacı            : K.H.

Sanık               : Y.C.

            OLAY            : Malatya Asker Hastanesi Baştabipliği emrinde görevli sanık sivil memur  Y.C.’in,  yükümlü E.Ş.’nun  bağlı olduğu Hozat Askerlik Şubesinde görevli sivil memur A.Y.’ın aracılığı ile, para karşılığı E.Ş. hakkında sahte olarak düzenlediği rapor üzerine,  E.Ş. hakkında sağlık kurulu raporu ile “askerliğe elverişli değildir” kararı verildiği ve sanık Y.C.’in düzenlediği rapor sayesinde  E.Ş.’nun 01.10.2004-11.03.2005 tarihleri arasında uzun bir süre askerlik hizmetinden kurtulduğu, böylece sanık  Y.C.’in E.Ş.’nun işlediği askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçuna iştirak etmek suçunu işlediği,  yine sanık Y.C.’in, yükümlü C.Ç.’in, bağlı olduğu Akçadağ Askerlik Şubesince sevk edilmesi üzerine, Malatya Asker Hastanesinde  sivil  memur  olan R.A. ve Ş.E.’nin aracılığı ile, aynı hastane baştabipliği emrinde görevli Tbp. Bnb.C.B.ile görüşerek  yükümlü C.Ç. hakkında usulsüz sevk erteleme  raporu düzenlettirdiği, söz konusu raporun bitiminde de kendisinin sahte “askerliğe elverişsizlik raporu” düzenlediği ve C.Ç.’in bu rapor sayesinde  18.10.2004-13.03.2006 tarihleri arasında uzun bir süre askerlik hizmetinden kurtulduğu, böylece Tbp.Bnb. C.B.ile sanık sivil memur  Y.C.’in para karşılığı sahte olarak sevk erteleme raporu tanzim ederek yükümlü C.Ç.’in  askerlik hizmetinin altı ay ertelenmesini sağladıkları, bu suretle C.B.’ın  rüşvet almak, bu sahte raporun  temini amacıyla rüşvet alımına aracılık eden sanık Y.C.’in de rüşvet almak ve söz konusu sahte rapor temini için yapılmaması gereken işin yapılması için para veren C.Ç.’in  de rüşvet vermek suçlarını  işledikleri, ayrıca sanık sivil memur  Y.C.’in, C.Ç.’in işlediği askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçuna iştirak etmek suçunu da işlediği, Afşin Askerlik Şubesi yükümlüsü olan T.Y.’nın 1993-2004 yılları arası çeşitli gerekçelerle askerlik hizmetini ertelettiği, ancak daha başka bir mazeret bulamadığını değerlendirdiğinde askerlik hizmetinden  tamamen kurtulma kararı verdiği, müteakiben düşüncesini gerçekleştirmek amacıyla rahatsızlığı dolayısıyla askeri hastaneye sevkini istediği, faks ile sevk belgesinin Malatya Asker Hastanesine fakslandığı ve bu hastanede A.Y.’ın aracılığı ile sanık Y.C.’in sahte rapor düzenlediği ve bu rapor sayesinde T.Y.’nın 05.10.2004-01.03.2005 tarihleri arasında uzun bir süre askerlik hizmetinden kurtulduğu, böylece sanık Y.C.’in, T.Y.’nın üzerine atılı olan askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçuna iştirak etmek suçunu işlediği, rahatsızlığını beyan etmesi üzerine Malatya Asker Hastanesine sevk edilen  Adıyaman Askerlik Şubesi yükümlüsü A.A. ile görüşerek, Tbp.Bnb.C.B.tarafından düzenlenen askerliğe elverişsizlik raporunun verilmesini sağladığı, bu rapor sayesinde  A.A.’ın 16.09.2002-31.12.2004 tarihleri arasında  uzunca bir süre askerlik hizmetinden kurtulduğu, böylece C.B.ile sanık Y.C.’in, A.A.’ın üzerine atılı olan askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçuna iştirak etmek suçunu işledikleri, yükümlü S.K.’ın babası S.K., Malatya Asker Hastanesi Baştabipliği emrinde görevli sanık sivil memur  M.G. ve sivil kişi A.S.’nın,  S.K. hakkında  çürük raporu temin etmek için anlaştıkları, bu işle ilgili olarak  yine sanık Y.C.’in  Tbp.Bnb. C.B.ile görüşerek “askerliğe elverişli değildir” raporu aldığı ve bu rapor sayesinde S.K.’ın 25.09.2001-03.06.2005 tarihleri arasında  askerlik hizmetinden kurtulduğu,  böylece Tbp.Bnb.C.B., M.G., S.K. ve A.S. ile sanık Y.C.’in, S.K.’ın üzerine atılı askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçuna iştirak etmek suçunu işledikleri, sanık Y.C.’in,  sivil memur M.G., sivil kişi  M.Y. ve yükümlü  R.D.ile R.D.adına çürük raporu vermek için görüşüp anlaştığı, bu işle ilgili olarak Tbp.Bnb.C.B.ile görüşerek herhangi bir rahatsızlığı olmadığı halde düzenlettiği sahte raporlar  ile iki kez “altı ay sevk geciktirmesi” kararı ve düzenlettiği sahte rapor ile “askerliğe elverişli değildir” kararı aldırdığı, bu karar sayesinde R.D.’ın 06.11.2001-14.04.2005 tarihleri arasında  askerlik hizmetinden uzun bir süre kurtulduğu, böylece Tbp.Bnb. C.B.’ın  para karşılığı sahte olarak sevk erteleme raporu tanzim ederek  yükümlü R.D.’ın iki kez “altı ay sevk geciktirmesi” kararı almasını sağladığı, bu suretle C.B.’ın  rüşvet almak, bu sahte raporun  temini amacıyla rüşvet  alımına aracılık eden  M.G.,   M.Y. ve sanık Y.C.’in de rüşvet almak ve söz konusu sahte rapor temini için yapılmaması gereken işin yapılması için para veren R.D.’ın da rüşvet vermek suçlarını  işledikleri, ayrıca R.D.’ın üzerine atılı askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçuna iştirak etmek suçunu işledikleri,  yükümlü Özcan Mecit ile babası M.M. ve sivil memur M.G.’in, Ö.M. hakkında  “askerliğe elverişli değildir” kararlı rapor almak için sanık Y.C.ile anlaştıkları, bu işle ilgili sanığın da Tbp.Bnb.C.B.ile görüştüğü ve düzenlenen sahte rapor sayesinde yükümlü Ö.M.’in 20.05.1999-19.08.2005 tarihleri arasında uzun süre askerlik hizmetinden kurtulduğu, böylece Tbp.Bnb.C.B., M.G., M.M. ile sanık Y.C.’in,  Ö.M.’in üzerine atılı askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçuna iştirak etmek suçunu işledikleri,  sanık Y.C.’in, yükümlü S.G. ile  M.G. ve Ramazan Atalmış  aracılığıyla  anlaştığı ve  bu işle ilgili görüştüğü Tbp.Bnb.C.B.’ın düzenlediği  sahte rapor ile yükümlü hakkında “C-58 bir yıl erteleme” kararı verdikleri, böylece sahte olarak sevk erteleme raporu düzenleyerek yükümlü S.G.’in askerlik hizmetinin  bir yıl ertelemesini sağlayan ve bu suretle askerlik hizmetini öteleyen C.B.’ın rüşvet almak, bu sahte rapor temini amacıyla rüşvet alımına aracılık eden Y.C., M.G. ve Ramazan Atalmış’ın da rüşvet almak ve bu sahte rapor temini için yapılmaması gereken işin yapılması için para veren S.G.’in rüşvet vermek suçunu işledikleri,  sanık Y.C.’in, yükümlü O.A. ile Malatya Askerlik Şubesinde sivil memur olarak görevli Salih Uğur Şentürk aracılığıyla anlaştığı ve bu işle ilgili olarak görüştüğü Tbp.Bnb. C.B.’ın  düzenlediği sahte rapor  ile “eklem rahatsızlığı” teşhisi konulan yükümlü hakkında  “C-59 bir yıl sevk geciktirmesi” kararı verildiği, böylece  para karşılığı sahte rapor düzenleyerek yükümlü O.A.’ın sevkinin haksız olarak bir yıl ertelenmesine sebep olan C.B.’ın rüşvet almak, bu sahte rapor temini amacıyla rüşvet alımına aracılık eden Y.C.ve Salih Uğur Şentürk’ün de rüşvet almak, söz konusu sahte rapor temini için yapılmaması gereken işin yapılması için para veren O.A.’ın  da rüşvet vermek suçunu işledikleri ileri sürülerek;

           1-Sanık Tbp.Bnb.C.B.’ın;

            a)Yükümlü sanık C.Ç. ile ilgili olarak eylemine uyan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 135. maddesi delaletiyle 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 212/2,4. maddesi uyarınca,

            b)Yükümlü sanık A.A. ile ilgili olarak eylemine uyan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 81/2. maddesi uyarınca,

           c)Yükümlü sanık S.K. ile ilgili olarak eylemine uyan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 81/2. maddesi uyarınca,

            d)Yükümlü sanık R.D.ile ilgili olarak eylemine uyan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 81/2. maddesi uyarınca,

            e)Yükümlü sanık R.D.ile ilgili olarak eylemine uyan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 135. maddesi delaletiyle 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 212/2,4. maddesi uyarınca,

            f)Yükümlü sanık Ö.M. ile ilgili olarak eylemine uyan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 81/2. maddesi uyarınca,

           g)Yükümlü sanık S.G. ile ilgili olarak eylemine uyan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 135. maddesi delaletiyle 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 212/2,4. maddesi uyarınca,

            h)Yükümlü sanık O.A.  ile ilgili olarak eylemine uyan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 135. maddesi delaletiyle 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 212/2,4. maddesi uyarınca,

            2- Sanık Y.C.’in;

            a)Yükümlü sanık E.Ş. ile ilgili olarak eylemine uyan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 81/2. maddesi uyarınca,

            b)Yükümlü sanık C.Ç. ile ilgili olarak eylemine uyan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 135. maddesi delaletiyle 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 212/2,4. maddesi uyarınca,

            c)Yükümlü sanık C.Ç. ile ilgili olarak eylemine uyan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 81/2. maddesi uyarınca,

            d)Yükümlü sanık T.Y. ilgili olarak eylemine uyan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 81/2. maddesi uyarınca,

            e)Yükümlü sanık S.K. ilgili olarak eylemine uyan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 81/2. maddesi uyarınca,

            f)Yükümlü sanık R.D.ilgili olarak eylemine uyan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 81/2. maddesi uyarınca,

            g)Yükümlü sanık R.D.ile ilgili olarak eylemine uyan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 135. maddesi delaletiyle 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 212/2,4. maddesi uyarınca,

            h)Yükümlü sanık Ö.M. ilgili olarak eylemine uyan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 81/2. maddesi uyarınca,

            ı)Yükümlü sanık A.A. ilgili olarak eylemine uyan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 81/2. maddesi uyarınca,

  1. i) Yükümlü sanık S.G. ile ilgili olarak eylemine uyan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 135. maddesi delaletiyle 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 212/2,4. maddesi uyarınca,

            j)Yükümlü sanık O.A. ile ilgili olarak eylemine uyan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 135. maddesi delaletiyle 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 212/2,4. maddesi uyarınca,

            3- Sanık M.G.’in;

            a)Yükümlü sanıklar S.K., R.D., Ö.M.  ile ilgili olarak eylemine uyan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 81/2. (üç kez) maddesi uyarınca,

  1. b) Yükümlü sanıklar R.D.ve S.G. ile ilgili olarak eylemine uyan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 135. maddesi delaletiyle 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 212/2,4. maddesi uyarınca,

           4- Sanık A.Y.’ın;

            Yükümlü sanıklar  E.Ş. ve T.Y. ile ilgili olarak eylemine uyan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 81/2. maddesi uyarınca,

           5- Sanık S.K.’ın;

           Yükümlü sanık S.K. ile ilgili olarak eylemine uyan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 81/2. maddesi uyarınca,

           6- Sanık A.S.’nın;

            Yükümlü sanık S.K. ile ilgili olarak eylemine uyan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 81/2. maddesi uyarınca,

7- Sanık M.Y.’ün;

            a)Yükümlü sanık R.D.ile ilgili olarak eylemine uyan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 81/2. maddesi uyarınca,

            b)Yükümlü sanık R.D.ile ilgili olarak eylemine uyan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 135. maddesi delaletiyle 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 212/2,4. maddesi uyarınca,

            8- Sanık M.M.’in;

            Yükümlü sanık Ö.M. ile ilgili olarak eylemine uyan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 81/2. maddesi uyarınca,

            9- Sanık Ramazan Atalmış’ın;

           Yükümlü sanık S.G. ile ilgili olarak eylemine uyan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 135. maddesi delaletiyle 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 212/2,4. maddesi uyarınca,

         10- Sanık Salih Uğur Şentürk’ün;

          Yükümlü sanık O.A. ile ilgili olarak eylemine uyan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 135. maddesi delaletiyle 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 212/2,4. maddesi uyarınca,

         11- Sanıklar Erdal Şaroglu, C.Ç., T.Y., A.A., S.K., R.D.ve Ö.M.’in eylemlerine uyan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 81/1. maddesi uyarınca,

         12- Sanıklar C.Ç., S.G. ve O.A.’ın eylemlerine uyan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 213/1. maddesi uyarınca cezalandırılmaları istemiyle 2. Ordu Komutanlığı Askeri Savcılığı’nın 9.6.2006 gün ve E:2006/1, K:2006/354 sayılı iddianamesiyle kamu davası açılmıştır.

            2.Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi, 26.12.2008 gün ve E:2008/44, K:2008/481sayılı kararıyla, haklarında açılan kamu davası nedeniyle bir kısım sanıkların beraatlerine, bir kısım sanıkların cezalandırılmalarına ve sanık Y.C.’in,  E.Ş., C.Ç., T.Y., S.K., R.D.ile Ö.M. ilgili olarak askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçuna iştirak etmek suçunu işlediği nedeniyle cezalandırılmasına, sanığın yüklenen diğer eylemler nedeniyle beraetine  karar vermiş,  cezalandırılmalarına karar verilen diğer sanıklar ile Y.C.tarafından  kararın temyiz edilmesi üzerine, Askeri Yargıtay 4. Dairesi, 7.4.2010 gün ve E:2010/184, K:2010/963 sayılı kararıyla;

           1- Suçun işlendiği tarihte asker kişi statüsünde bulunmayan sanık sivil şahıs E.Ş. hakkında askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün,  yargılama yapmaya adliye mahkemelerinin görevli olduğu sonucuna varıldığından görev yönünden bozulmasına,  sanıklar sivil memur Y.C.ve sivil memur A.Y.’ın, sanık E.Ş.’nun askerlikten kurtulmak  için hile yapmak suçuna iştirak ettikleri kabul edilerek, yazılı olduğu şekilde mahkûmiyetlerine dair karar verilmiş ise de, mahkûmiyet hükümlerinin noksan soruşturmadan bozulmasına;

2- Sanık C.Ç. hakkında rüşvet vermek suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün, görev yönünden bozulmasına, sanık C.B.hakkında rüşvet almak suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün, noksan soruşturma yönünden bozulmasına;

3- Sanık C.Ç. hakkında askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün, görev yönünden bozulmasına;

    Sanık Y.C.hakkında, sanık C.Ç.’in askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçuna iştirakten kurulan mahkûmiyet hükmünün, noksan soruşturma yönünden bozulmasına;

4- Sanık T.Y. hakkında askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün, görev yönünden bozulmasına;

     Sanık A.Y. hakkında, sanık T.Y.’nın askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçuna iştirakten kurulan mahkûmiyet hükmünün, noksan soruşturma yönünden bozulmasına;

     Sanık Y.C.hakkında, sanık T.Y.’nın askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçuna iştirakten kurulan mahkûmiyet hükmünün, noksan soruşturma yönünden bozulmasına;

5- Sanık A.A. hakkında askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün, görev yönünden bozulmasına;

     Sanık C.B.hakkında, sanık A.A.’ın askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçuna iştirakten kurulan ve hukuka uygun bulunan mahkûmiyet hükmünün onanmasına;

6- Sanık S.K. hakkında askerliğe elverişli olmadığına dair sağlık kurulu raporu düzenlenmesine ilişkin olarak; sanık C.B.hakkında askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçuna iştirakten kurulan mahkûmiyet hükmünün noksan soruşturma yönünden bozulmasına;

    Sanık M.G. hakkında, sanık S.K.’ın askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçuna iştirakten kurulan mahkûmiyet hükmünün noksan soruşturma yönünden bozulmasına;

    Sanık Y.C.hakkında, sanık S.K.’ın askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçuna iştirakten kurulan mahkûmiyet hükmünün  noksan soruşturma yönünden bozulmasına;

    Sanık A.S. hakkında, sanık S.K.’ın askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçuna iştirakten kurulan mahkûmiyet hükmünün, görev yönünden bozulmasına;

7- Sanık R.D.hakkında rüşvet vermek suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün görev yönünden bozulmasına;

     Sanık C.B.hakkında rüşvet almak suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün  suç vasfı yönünden bozulmasına;

8- Sanık R.D.hakkında askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün görev yönünden bozulmasına;

     Sanık C.B.hakkında, sanık R.D.’ın askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçuna iştirakten kurulan mahkûmiyet hükmünün suç vasfı yönünden bozulmasına;

     Sanık Y.C.hakkında, sanık R.D.’ın askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçuna iştirakten kurulan mahkûmiyet hükmünün suç vasfı yönünden bozulmasına;

9- Sanık Ö.M. hakkında askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün görev yönünden bozulmasına;

     Sanık C.B.hakkında, sanık Ö.M.’in askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçuna iştirakten kurulan ve hukuka uygun bulunan mahkûmiyet hükmünün onanmasına;

     Sanık Y.C.hakkında, sanık Ö.M.’in askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçuna iştirakten kurulan mahkûmiyet hükmünün uygulama yönünden bozulmasına;

      Sanık M.G. hakkında, sanık Ö.M.’in askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçuna iştirakten kurulan mahkûmiyet hükmünün onanmasına;

10-Sanık O.A. hakkında rüşvet vermek suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün görev yönünden bozulmasına;

      Sanık C.B.hakkında rüşvet almak suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün suç vasfı yönünden bozulmasına karar vermiş, dava dosyası Mahkemesine gönderilmiştir.

  1. ORDU KOMUTANLIĞI ASKERİ MAHKEMESİ: 21.3.2012 gün ve E:2012/21, K:2012/55 sayıyla; öncelikle asker kişi sanık C.B., sivil memur sanıklar M.G., A.Y. ve Y.C.dışında kalan diğer sanıklar hakkında açılan kamu davaları nedeniyle görevsizlik kararı vererek bu sanıklar hakkındaki dosyanın bu dava dosyasından ayrılmasına, daha sonra sanık C.B.hakkında açılan kamu davasının da bu dosyadan ayrılarak başka bir esasa kaydedilmesine, sanıklar M.G., A.Y. ve Y.C.hakkında açılan kamu davalarının bu dosya üzerinden devamına karar vermiş, daha sonra,  her ne kadar 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu Ve Yargılama Usulü Kanunu’nun 12. maddesinde, asker kişilerle asker olmayan kişilerin müştereken bir suç işlemeleri halinde görevli mahkemenin suçun hangi kanunda düzenlenmiş olduğuna göre belirleneceği, bu bağlamda müştereken işlenen suç Askeri Ceza Kanunu’nda yazılı bir suç ise tüm sanıkların askeri mahkemede yargılanacakları hüküm altına alınmış ve somut olayda sanıklara atılı suç askeri suç kapsamında ise de, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Askerî Yargıtay Daireler Kurulunun konu ile ilgili olarak verdiği kararlardan  sivil memur olarak görev yapmakta olan sanıkların hukuken sivil kişi olarak kabul edilmeleri gerektiği sonucuna varıldığı açıklanarak, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 3. maddesi ve  Anayasa’nın 5982 sayılı Kanun ile değişik 145/3. maddesindeki barış zamanında sivillerin askeri mahkemelerde yargılanamayacağına dair düzenleme de göz önüne alınarak;
  2. Sanık M.G.’in,  Ö.M. ve S.K.’ın askerliğe elverişli olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu düzenlenmesi eylemiyle ilgili olarak; iki kez askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçuna iştirak ettiğinden bahisle eylemine uyan Askeri Ceza Kanunu’nun 81/2. maddesinin atfı ile 81/1. maddesi uyarınca iki kez cezalandırılması için hakkında açılan kamu davasında  Mahkemenin görevsizliğine, dava dosyasının karar kesinleştiğinde Malatya Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine,

2- Sanık A.Y.’ın, E.Ş. ve T.Y.’nın askerliğe elverişli olmadıklarına ilişkin sahte ön rapor düzenlenmesi eylemleriyle ilgili olarak; iki kez askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçuna iştirak ettiğinden bahisle eylemine uyan Askeri Ceza Kanunu’nun 81/2. maddesinin atfı ile 81/1. maddesi uyarınca iki kez cezalandırılması için hakkında açılan kamu davasında Mahkemenin görevsizliğine,  dava dosyasının karar kesinleştiğinde, E.Ş.’nun askerliğe elverişli olmadığına ilişkin sahte ön rapor düzenlenmesi eylemiyle ilgili olarak; görevli ve yetkili Hozat Asliye Ceza Mahkemesine, T.Y.’nın askerliğe elverişli olmadığına ilişkin sahte ön rapor düzenlenmesi eylemiyle ilgili olarak ise Afşin Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine,

3- Sanık Y.C.’in,  E.Ş.’nun askerliğe elverişli olmadığına ilişkin sahte ön rapor düzenlenmesi eylemi, C.Ç.’in askerliğe  elverişli olmadığına ilişkin ön rapor düzenlenmesi eylemi, T.Y.’nın askerliğe elverişli olmadığına ilişkin sahte ön rapor düzenlenmesi eylemiyle ilgili olarak; üç ayrı askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçuna iştirak ettiğinden bahisle eylemine uyan Askeri Ceza Kanunu’nun 81/2. maddesinin atfı ile 81/1. maddesi uyarınca üç kez cezalandırılması için hakkında açılan kamu davasında,  Askerî Yargıtay Daireler Kurulunun  kararı göz önüne alınarak olay tarihinde sivil memur olarak görev yapan sanık Y.C.’in asker kişi olarak değil sivil kişi olarak kabul edilmesi gerektiği anlaşıldığından Mahkemenin görevsizliğine,  dava dosyasının karar kesinleştiğinde, E.Ş.’nun askerliğe elverişli olmadığına ilişkin sahte ön rapor düzenlenmesi eylemiyle ilgili görevli ve yetkili Hozat Asliye Ceza Mahkemesine,  C.Ç.’in askerliğe elverişli olmadığına ilişkin ön rapor düzenlenmesi eylemiyle ilgili görevli ve yetkili Akçadağ Asliye Ceza Mahkemesine,  T.Y.’nın askerliğe elverişli olmadığına ilişkin sahte ön rapor düzenlenmesi eylemiyle ilgili görevli ve yetkili Afşin Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine,

4- Sanık Y.C.’in,  S.K., R.D.ve Ö.M. ile ilgili olarak  üç ayrı askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçuna iştirak ettiğinden bahisle eylemine uyan Askeri Ceza Kanunu’nun 81/2. maddesinin atfı ile 81/1. maddesi uyarınca üç kez ayrı ayrı cezalandırılması için hakkında kamu davası açılmış ise de; Askerî Yargıtay Daireler Kurulunun kararı  göz önüne alınarak olay tarihinde sivil memur olarak görev yapan sanık Y.C.’in asker kişi olarak değil sivil kişi olarak kabul edilmesi gerektiği anlaşıldığından Mahkemenin görevsizliğine, dava dosyasının karar kesinleştiğinde görevli ve yetkili Malatya Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar vermiş, kararın adli müşavir tarafından temyiz edilmesi üzerine,  Askeri Yargıtay 4.Dairesi’nce, 26.6.2012 gün ve E:2012/794, K:2012/753 sayıyla; Anayasa’nın 90. maddesinin son fıkrası kapsamında  uluslar arası  antlaşma esas alınarak, müteaddit askerlikten kurtulmak için hile yapmaya iştirak suçundan sanıklar sivil memur M.G. (iki kez), sivil memur A.Y. (iki kez) ve sivil memur Y.C.(altı kez) hakkında yargılama yapmaya adliye mahkemelerinin görevli olduğu gerekçesiyle sivil memur statüsündeki sanıklar hakkında atılı suçlardan verilen görevsizlik kararlarının onanmasına karar verilmiştir.

  1. Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi’nce, sanık Y.C.’in, C.Ç.’in askerliğe elverişli olmadığına ilişkin ön rapor düzenlenmesi eylemiyle ilgili olarak, dosyanın görevli ve yetkili Akçadağ Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine dair verdiği karar gereğince, dava dosyasının bir sureti çıkarılarak,   Akçadağ Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesi üzerine, Akçadağ Asliye Ceza Mahkemesi 12.2.2013 gün ve E:2012/150, K:2013/31 sayıyla, sanık Y.C.’in olay tarihinde Malatya Askeri Hastanesinde sivil memur olduğu, yüklenen eylemleri burada gerçekleştirdiğinin anlaşıldığı gerekçesiyle yetkisizlik kararı vermiş, dava dosyası Malatya nöbetçi asliye ceza mahkemesine gönderilmiştir.

Dosyanın incelenmesinde, Akçadağ Asliye Ceza Mahkemesinin yetkisizlik kararı ile gönderilen dava dosyasının, Malatya 3. Asliye Ceza  Mahkemesinin  2013/333 esasına kaydedildiği, yargılama sırasında  bu Mahkemece, sanık Y.C.hakkında açılmış başka bir kamu davası olup olmadığının  Malatya 1,2,4 ve 5. Asliye Ceza Mahkemelerine müzekkereler yazılarak sorulduğu, Malatya 1,4 ve 5. Asliye Ceza Mahkemelerinden gönderilen yazılardan bu Mahkemelerde sanık Y.C.hakkında açılmış her hangi bir kamu davası  olmadığının, Malatya 2. Asliye Ceza Mahkemesinin cevap yazısından ise, sanık Y.C.hakkında açılmış ve Mahkemelerinin 2012/721 esasında yargılaması yapılan  dava dosyasında  birleştirme kararı verilerek, dosyanın Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2011/197 esas sayılı dava dosyası ile birleştirilmesine karar verildiğinin bildirilmesi üzerine, Malatya 3. Asliye Ceza  Mahkemesince Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin  2011/197 esas sayılı  dava dosyasının istendiği  ve 8.4.2014 günlü oturumda dosyanın incelendiği anlaşılmıştır.

MALATYA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ: 8.4.2014 gün ve E:2013/333, K:2014/61 sayıyla; Akçadağ  Asliye Ceza Mahkemesinin yetkisizlik kararı ile gönderilen ve Mahkemelerine  tevzi  edilmekle, Mahkemenin  2013/333 esasına kaydedilen dava dosyasının ele alındığı  belirtilerek, sanığın talimatla alınan ifadesi ve Cumhuriyet Savcısının esas hakkındaki görüşü yazıldıktan sonra; “yapılan yargılama, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamından, sanık Y.C.hakkında yükümlüler S.K., Rıdvan Dalgılıç ve Ö.M.’in askerliğe elverişli olmadığına ilişkin sahte sağlık kurulu raporu düzenlenmesi eylemi ile ilgili olarak Askeri Ceza Kanunu’nun 81/1. maddesi gereğince (3 kez) cezalandırılması amacı ile görevsizlik kararı verilerek, Malatya 2.Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi tarafından dosya mahkememize  gönderilmiş ise de, sanığın eylemi askeri suç niteliğinde olup, delilleri değerlendirme ve yargılama yapma yetkisinin askeri mahkemeye ait olduğu anlaşılmakla ….”  ve hüküm fıkrasında da, aynı husus tekrar edilerek, Malatya Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere görevsizlik  kararı vermiş,  dava dosyası,  aynı Mahkemece, Mahkememize gönderilmiştir.

Mahkememize  gönderilen dava dosyasında, Uyuşmazlık Mahkemesi’nce 29.12.2014 gün ve E:2014/29,  K:2014/29 sayılı karar  ile adli yargı yerince verilen görevsizlik kararı kesinleşmeden dava dosyası  Mahkememize gönderildiğinden, 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun’un 1 ve 14. maddesinde belirtilen koşullar oluşmadığından, aynı Yasa’nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan başvurunun reddine karar verilip dosyanın Mahkemesine gönderilmesinden sonra, dosyadaki eksiklik giderilip, adli yargı yerince verilen görevsizlik kararı kesinleştirilerek dava dosyası, Malatya 3. Asliye Ceza Mahkemesince, Mahkememize gönderilmiştir.

 

İNCELEME VE GEREKÇE: Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümünün, Serdar ÖZGÜLDÜR’ün Başkanlığında, Üyeler; Ahmet KARADAVUT, Şuayip ŞEN, Dilaver KAHVECİ, Yusuf Tamer ÇETİN, Mehmet AVCIOĞLU ve Yavuz ÇOLAK’ın katılımlarıyla yapılan 04.05.2015 günlü toplantısında;

I-İLK İNCELEME: Her  ne kadar iki ayrı  yargı yerince verilmiş ve kesinleşmiş görevsizlik kararları mevcut ise de, adli yargı yerince verilen görevsizlik  kararına konu eylemler  nedeniyle sanık hakkında bu mahkemeye açılmış bir kamu davası bulunmadığı, sanık  hakkında açılan kamu davasında ise mahkemece karar verilmediği  anlaşıldığından,  açılan kamu davası  hakkında gereğinin yapılabilmesi (bir karar verilmek üzere dosyanın ele alınabilmesi)  için esasın incelenmesine oybirliği ile karar verildi.

II-ESASIN İNCELENMESİ: Raportör-Hakim G. Fatma BÜYÜKEREN’in, sanık  hakkında adli yargı yerine  açılan kamu davasında mahkemece bir karar verilmediği  anlaşıldığından,  açılan kamu davası  hakkında bir karar verilmek üzere dosyanın ele alınabilmesi  için adli yargı yerince verilen görevsizlik kararının kaldırılmasına karar verilmesi gerektiği yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Uğurtan ALTUN ve  Askeri Yargıtay Başsavcı Yardımcısı Hüseyin KORKUSUZ’un sanık  hakkında adli yargı yerine  açılan kamu davasında mahkemece bir karar verilmediği  anlaşıldığından,  açılan kamu davası  hakkında bir karar verilmek üzere dosyanın ele alınabilmesi  için adli yargı yerince verilen görevsizlik kararının kaldırılmasına karar verilmesi gerektiğine  ilişkin yazılı ve sözlü açıklamaları dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Dosyanın incelenmesinde, Malatya  3. Asliye Ceza  Mahkemesinin,   sanık Y.C.hak-kında açılmış başka bir kamu davası olup olmadığının diğer asliye ceza mahkemelerine sorulması üzerine, Malatya 2. Asliye Ceza Mahkemesince, sanık Y.C.hakkında açılmış ve Mahkemelerinin  2012/721  esasında kayıtlı olup, yargılaması devam ederken,  birleştirme kararı verilerek, dosyanın Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2011/197 esas sayılı dava dosyası ile birleştirilmesine karar verildiğinin bildirilmesi üzerine, Malatya 3. Asliye Ceza  Mahkemesince dosyanın  getirtilerek  incelendiği  ve “Dosyanın incelenmesinde  sanıkların  O.A., Abit(Abidin) Sandıkçı, Ö.M., C.Ç., M.G. olduğu, suçun resmi belgede sahtecilik olduğu, suç tarihinin  25.9.2011 tarihi olduğu, dosyanın derdest olduğu, duruşmasının 21.5.2014 günü olduğu görüldü.” denilerek, dosyanın 9.4.2014 gün ve 2013/333 esas sayısı ile Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiği görüldüğünden ve Malatya  3. Asliye Ceza  Mahkemesince verilen görevsizlik  kararındaki  çelişki  nedeniyle;

            Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2011/197 esas sayılı dava dosyası ile ilgili olarak UYAP üzerinden  yapılan  araştırma sonucunda, Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2011/197 esasına kayıtlı  dava dosyasında  sanıkların O.A., Abit(Abidin) Sandıkçı, R.D., Ö.M.,  A.Y., C.Ç., M.G. ve Y.C.olduğu, sanık Y.C.hakkındaki davanın askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçu(4 kez) olduğu, 4.11.2014  gün ve 2014/300 sayı  ile dosyanın  esastan incelenerek  karara bağlandığı ve   kararın    sanık  Mehmet  Gedik tarafından temyiz edilmesi nedeniyle  dosyanın Yargıtayda olduğunun  anlaşılması üzerine;

             Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığınca, Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 4.11.2014 gün ve E:2011/197,K:2014/300  sayılı kararının  onaylı bir örneği getirtilerek kararın incelenmesinden, yukarıda  isimleri  yazılı  sanıklar  hakkında  açılan  kamu davasının tüm safahatının anlatıldığı  ve 2. Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi’nce,   sanıklar Y.C., A.Y. ve M.G.’in  sivil kişi kabul edilerek ve adli mahkemelerin görevli olduğu bildirilerek görevsizlik kararı verildiğinin, bu görevsizlik kararının da Askeri Yargıtayca onandığının, görevsizlik kararları ile dosyaların Malatya 2. Asliye Ceza Mahkemesine ve Afşin Asliye Ceza Mahkemesine gönderildiğinin, ( Sanık A.Y.’ın T.Y.’nın askerliğe elverişli olmadığına ilişkin sahte ön rapor düzenlenmesi eylemiyle ilgili olarak  Afşin Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen dosya ile sanık Y.C.’in T.Y.’nın askerliğe elverişli olmadığına ilişkin sahte ön rapor düzenlenmesi eylemiyle ilgili olarak Afşin Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen dosya) ilgili mahkemelerce de  birleştirme  kararları  verilerek,  dosyaların bu dosya ile birleştirildiğinin  anlaşıldığının belirtildiği ve  sanık Y.C.hakkında,  T.Y. ile ilgili askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçu nedeniyle açılan kamu davasında sanığın bu suçtan beraetine,  S.K., Ö.M. ve R.D.ile ilgili askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçu nedeniyle açılan kamu davaları hakkında ise,  zamanaşımı nedeniyle üç ayrı “kamu davasının düşmesine” ilişkin  karar verildiği anlaşılmıştır.

Bu durumda, Malatya  3. Asliye Ceza  Mahkemesince verilen görevsizlik kararının, 2. Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi’nce,  sanık Y.C.’in, askerlik yükümlüsü C.Ç.’in askerliğe  elverişli olmadığına ilişkin ön rapor düzenlenmesi  eylemiyle ilgili olarak, askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçuna iştirak ettiğinden bahisle eylemine uyan Askeri Ceza Kanunu’nun 81/2. maddesinin atfı ile 81/1. maddesi  uyarınca cezalandırılması için hakkında açılan kamu davasında  görevsizlik kararı verilerek,  karar kesinleştikten sonra  dava dosyasının  gönderildiği Akçadağ Asliye Ceza Mahkemesince verilen yetkisizlik kararı ile kendisine açılan kamu davası ile ilgili olarak değil de;

  1. Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi’nce,   sanık Y.C.’in,  S.K., R.D.ve  Ö.M. ile ilgili olarak  üç ayrı askerlikten kurtulmak  için  hile yapmak  suçuna  iştirak  ettiğinden  bahisle  eylemine  uyan Askeri Ceza Kanunu’nun 81/2. maddesinin atfı ile 81/1. maddesi uyarınca  üç kez ayrı ayrı cezalandırılması için açılan ve görevsizlik kararı verilerek, Malatya 2. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen ve bu Mahkemece  Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2011/197 esas sayılı dava dosyası ile birleştirme  kararı  verilerek, bahsedilen bu dosya ile birleştirildiği  anlaşılan ve  esası  ile ilgili karar verilerek temyiz incelemesi yapılmak üzere Yargıtayda bulunan,  kendisine açılmamış olan bir kamu davası ile ilgili olduğu görülmüştür.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun “Kamu Davasının Açılması” üst başlığı altında “Kamu davasını açma görevi” başlığı ile düzenlenen 170. maddesinde, kamu davasının Cumhuriyet savcısı tarafından düzenlenecek bir iddianame ile açılacağı, iddianamede hangi hususların yer alacağı ve yüklenen suçu oluşturan olayların mevcut delillerle ilişkilendirilerek açıklanacağı belirtilmiş, “Duruşma” üst başlığı altında düzenlenen “Duruşmanın başlaması” başlıklı 191. maddesinin üçüncü fıkrasında, “Duruşmada, sırasıyla; a) Sanığın açık kimliği saptanır, kişisel ve ekonomik durumu hakkında kendisinden bilgi alınır,

  1. b) İddianame veya iddianame yerine geçen belge okunur,
  2. c) Sanığa, yüklenen  suç hakkında  açıklamada  bulunmamasının  kanunî hakkı olduğu ve 147 nci maddede belirtilen diğer hakları bildirilir,
  3. d) Sanık açıklamada bulunmaya hazır olduğunu bildirdiğinde, usulüne göre sorgusu yapılır.” denilmiş;

 “Hükmün konusu ve suçu değerlendirmede mahkemenin yetkisi” başlıklı 225. maddesinin  birinci fıkrasında, “ Hüküm, ancak iddianamede unsurları gösterilen suça ilişkin fiil ve faili hakkında verilir.” ; “Suçun niteliğinin değişmesi” başlıklı 226. maddesinde de, “ (1) Sanık, suçun hukukî niteliğinin değişmesinden önce haber verilip de savunmasını yapabilecek bir hâlde bulundurulmadıkça, iddianamede kanunî unsurları gösterilen suçun değindiği kanun hükmünden başkasıyla mahkûm edilemez.

(2) Cezanın artırılmasını veya cezaya ek olarak güvenlik tedbirlerinin uygulanmasını gerektirecek hâller, ilk defa duruşma sırasında ortaya çıktığında aynı hüküm uygulanır.

(3) Ek savunma verilmesini gerektiren hâllerde istem üzerine sanığa ek savunmasını hazırlaması için süre verilir.

(4) Yukarıdaki fıkralarda yazılı bildirimler, varsa müdafie yapılır. Müdafii sanığa tanınan haklardan onun gibi yararlanır.” hükümleri yer almaktadır.

   Somut olayda,  adli yargı yerince  “Akçadağ  Asliye Ceza Mahkemesinin sanık hakkında vermiş olduğu 12.2.2013 tarih ve 2012/150 Esas,2013/31 Karar sayılı yetkisizlik kararı ile mahkememize tevzi edilen dava dosyası  yeni esasa kaydı yapılarak incelendi ” denildikten sonra Konya 11. Asliye Ceza Mahkemesine yazılan talimat ile yukarıda belirtilen  yetkisizlik kararı ile kendisine açılan  kamu davası nedeniyle sanığın  savunması  alınmış (sorgusu yapılmış), 2. Ordu Komutanlığı Askeri Savcılığı’nın 9.6.2006 gün ve E:2006/1, K:2006/354 sayılı iddianamesinde anlatılan  ve  sanık Y.C.’in,  S.K., R.D.ve Ö.M. ile ilgili olarak  üç ayrı askerlikten  kurtulmak için hile yapmak suçuna iştirak  ettiğinden bahisle eylemine uyan Askeri Ceza Kanunu’nun 81/2. maddesinin atfı ile 81/1. maddesi uyarınca  üç kez ayrı ayrı cezalandırılması için  açılan ve görevsizlik  kararı ile  Malatya 2. Asliye Ceza  Mahkemesine gönderilen  dava dosyasına  konu  olayla  ilgili olarak,   Malatya 3. Asliye  Ceza Mahkemesine  açılmış  bir  kamu davası bulunmadığı halde, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun  yukarıda  anlatılan maddelerindeki her hangi  bir koşulun da bulunmadığı  olayda,  Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yer alan düzenlemelere aykırı olacak  biçimde kendisine açılmamış bir dava hakkında görevsizlik kararı verildiği anlaşılmaktadır.

Açıklanan nedenlerle, adli yargı yerince verilen görevsizlik  kararına konu eylemler  nedeniyle sanık hakkında bu  mahkemeye  açılmış bir  kamu davası bulunmadığı, başka bir anlatımla açılmamış davada görevsizlik kararı verilmiş olduğundan verilen görevsizlik kararı yok hükmünde olup, sanık  hakkında bu mahkemeye  açılan kamu davasında ise mahkemece bir karar verilmediği  anlaşıl-dığından,  açılan kamu davası  hakkında bir karar verilmek üzere dosyanın ele alınabilmesi  için adli yargı yerince verilen görevsizlik kararının kaldırılması  gerekmiştir.

 

SONUÇ: Açılmamış davada verilen Malatya 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 8.4.2014 gün ve E:2013/333, K:2014/61 sayılı GÖREVSİZLİK KARARININ KALDIRILMASINA, 04.05.2015 gününde OYBİRLİĞİ İLE KESİN OLARAK karar verildi.

           Başkan

Serdar ÖZGÜLDÜR

 

 

 

 

 

 

 

 

Üye

Ahmet KARADAVUT

 

 

 

 

 

 

 

Üye

Yusuf Tamer ÇETİN

 

Üye

Şuayip ŞEN

 

 

 

 

 

 

 

Üye

Mehmet AVCIOĞLU

 

Üye

Dilaver KAHVECİ

 

 

 

 

 

 

 

Üye

Yavuz ÇOLAK