);

Single Blog Title

This is a single blog caption

ÖZET: 2247 sayılı Yasa’nın 1 ve 14. maddesinde belirtilen koşullar oluşmadı-ğından, (Asliye Ceza Mahkemesinin gö-revsizlik kararı kesinleşmediğinden) aynı Yasa’nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan BAŞVURUNUN RED-DİNE karar verilmesinin gerektiği hk.                                                                  

                 T.C.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ

CEZA BÖLÜMÜ

ESAS      NO : 2014/29

KARAR   NO : 2014/29

KARAR   TR   : 29.12.2014

ÖZET: 2247 sayılı Yasa’nın 1 ve 14. maddesinde belirtilen koşullar oluşmadı-ğından, (Asliye Ceza Mahkemesinin gö-revsizlik kararı kesinleşmediğinden) aynı Yasa’nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan BAŞVURUNUN RED-DİNE karar verilmesinin gerektiği hk.

 

 

 

 

K A R A R

 

            Davacı           : K.H.

Sanık             : Y.C.

            OLAY             : Malatya Asker Hastanesi Baştabipliği emrinde görevli sanık sivil memur  Yusuf Cengiz’in,  yükümlü Erdal Şaroğlu’nun bağlı olduğu Hozat Askerlik Şubesinde görevli sivil memur Ayhan Yılmaz’ın aracılığı ile, para karşılığı Erdal Şaroğlu hakkında sahte olarak düzenlediği rapor üzerine,  Erdal Şaroğlu hakkında sağlık kurulu raporu ile “askerliğe elverişli değildir” kararı verildiği ve sanık Yusuf Cengiz’in düzenlediği rapor sayesinde  Erdal  Şaroğlu’nun 01.10.2004-11.03.2005 tarihleri arasında uzun bir süre askerlik hizmetinden kurtulduğu, böylece Erdal Şaroğlu’nun işlediği askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçuna iştirak etmek suçunu işlediği, yine sanık Yusuf Cengiz’in, yükümlü Cahit Çelik’in, bağlı olduğu Akçadağ Askerlik Şubesince sevk edilmesi üzerine, Malatya Asker Hastanesinde sivil memur olan Ramazan Atalmış ve Şemsettin Ekinci’nin aracılığı ile, aynı hastane baştabipliği emrinde görevli Tbp. Bnb.Cüneyt Bozhan ile görüşerek  yükümlü Cahit Çelik hakkında usulsüz sevk erteleme raporu düzenlettirdiği, söz konusu raporun bitiminde de kendisinin sahte “askerliğe elverişsizlik raporu” düzenlediği ve Cahit Çelik’in bu rapor sayesinde  18.10.2004-13.03.2006 tarihleri arasında uzun bir süre askerlik hizmetinden kurtulduğu, böylece Tbp.Bnb. Cüneyt Bozhan ile sanık sivil memur  Yusuf Cengiz’in para karşılığı sahte olarak sevk erteleme raporu tanzim ederek yükümlü Cahit Çelik’in  askerlik hizmetinin altı ay ertelenmesini sağladıkları, bu suretle Cüneyt Bozhan’ın  rüşvet almak, bu sahte raporun  temini amacıyla rüşvet alımına aracılık eden sanık Yusuf Cengiz’in de rüşvet almak ve söz konusu sahte rapor temini için yapılmaması gereken işin yapılması için para veren Cahit Çelik’in  de rüşvet vermek suçlarını  işledikleri, ayrıca sanık sivil memur  Yusuf Cengiz’in, Cahit Çelik’in işlediği askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçuna iştirak etmek suçunu da işlediği, Afşin Askerlik Şubesi yükümlüsü olan Turabi Yağcı’nın 1993-2004 yılları arası çeşitli gerekçelerle askerlik hizmetini ertelettiği, ancak daha başka bir mazeret bulamadığını değerlendirdiğinde askerlik hizmetinden  tamamen kurtulma kararı verdiği, müteakiben düşüncesini gerçekleştirmek amacıyla rahatsızlığı dolayısıyla askeri hastaneye sevkini istediği, faks ile sevk belgesinin Malatya Asker Hastanesine fakslandığı ve bu hastanede Ayhan Yılmaz’ın aracılığı ile sanık Yusuf Cengiz’in sahte rapor düzenlediği ve bu rapor sayesinde Turabi Yağcı’nın 05.10.2004-01.03.2005 tarihleri arasında uzun bir süre askerlik hizmetinden kurtulduğu, böylece sanık Yusuf Cengiz’in, Turabi Yağcı’nın üzerine atılı olan askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçuna iştirak etmek suçunu işlediği, rahatsızlığını beyan etmesi üzerine Malatya Asker Hastanesine sevk edilen  Adıyaman Askerlik Şubesi yükümlüsü Ahmet Ayhan ile görüşerek, Tbp.Bnb.Cüneyt Bozhan tarafından düzenlenen askerliğe elverişsizlik raporunun verilmesini sağladığı, bu rapor sayesinde  Ahmet Ayhan’ın 16.09.2002-31.12.2004 tarihleri arasında  uzunca bir süre askerlik hizmetinden kurtulduğu, böylece Cüneyt Bozhan ile sanık Yusuf Cengiz’in, Ahmet Ayhan’ın üzerine atılı olan askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçuna iştirak etmek suçunu işledikleri, yükümlü Serkan Kılıç’ın babası Sefer Kılıç, Malatya Asker Hastanesi Baştabipliği emrinde görevli sanık sivil memur  Mehmet Gedik ve sivil kişi Abidin Sandıkçı’nın,  Serkan Kılıç hakkında  çürük raporu temin etmek için anlaştıkları, bu işle ilgili olarak yine sanık Yusuf Cengiz’in  Tbp.Bnb. Cüneyt Bozhan ile görüşerek “askerliğe elverişli değildir” raporu aldığı ve bu rapor sayesinde Serkan Kılıç’ın 25.09.2001-03.06.2005 tarihleri arasında  askerlik hizmetinden kurtulduğu,  böylece Tbp.Bnb.Cüneyt Bozhan, Mehmet Gedik, Sefer Kılıç ve Abidin Sandıkçı ile sanık Yusuf Cengiz’in, Serkan Kılıç’ın üzerine atılı askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçuna iştirak etmek suçunu işledikleri, sanık Yusuf Cengiz’in,  sivil memur Mehmet Gedik, sivil kişi  Mustafa Yaylagül ve yükümlü  Rıdvan Dalkılıç ile Rıdvan Dalkılıç adına çürük raporu vermek için görüşüp anlaştığı, bu işle ilgili olarak Tbp.Bnb.Cüneyt Bozhan ile görüşerek herhangi bir rahatsızlığı olmadığı halde düzenlettiği sahte raporlar  ile iki kez “altı ay sevk geciktirmesi” kararı ve düzenlettiği sahte rapor ile “askerliğe elverişli değildir” kararı aldırdığı, bu karar sayesinde Rıdvan Dalkılıç’ın 06.11.2001-14.04.2005 tarihleri arasında  askerlik hizmetinden uzun bir süre kurtulduğu, böylece Tbp.Bnb. Cüneyt Bozhan’ın  para karşılığı sahte olarak sevk erteleme raporu tanzim ederek yükümlü Rıdvan Dalkılıç’ın iki kez “altı ay sevk geciktirmesi” kararı almasını sağladığı, bu suretle Cüneyt Bozhan’ın  rüşvet almak, bu sahte raporun  temini amacıyla rüşvet alımına aracılık eden  Mehmet Gedik,   Mustafa Yaylagül ve sanık Yusuf Cengiz’in de rüşvet almak ve söz konusu sahte rapor temini için yapılmaması gereken işin yapılması için para veren Rıdvan Dalkılıç’ın da rüşvet vermek suçlarını  işledikleri, ayrıca Rıdvan Dalkılıç’ın üzerine atılı askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçuna iştirak etmek suçunu işledikleri,  yükümlü Özcan Mecit ile babası Musa Mecit ve sivil memur Mehmet Gedik’in, Özcan Mecit hakkında  “askerliğe elverişli değildir” kararlı rapor almak için sanık Yusuf Cengiz ile anlaştıkları, bu işle ilgili sanığın da Tbp.Bnb.Cüneyt Bozhan ile görüştüğü ve düzenlenen sahte rapor sayesinde yükümlü Özcan Mecit’in 20.05.1999-19.08.2005 tarihleri arasında uzun süre askerlik hizmetinden kurtulduğu, böylece Tbp.Bnb.Cüneyt Bozhan, Mehmet Gedik, Musa Mecit ile sanık Yusuf Cengiz’in,  Özcan Mecit’in üzerine atılı askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçuna iştirak etmek suçunu işledikleri,  sanık Yusuf Cengiz’in, yükümlü Sıraç Güzel ile  Mehmet Gedik ve Ramazan Atalmış  aracılığıyla  anlaştığı ve  bu işle ilgili görüştüğü Tbp.Bnb.Cüneyt  Bozhan’ın düzenlediği  sahte rapor ile yükümlü hakkında “C-58 bir yıl erteleme” kararı verdikleri, böylece sahte olarak sevk erteleme raporu düzenleyerek yükümlü Sıraç Güzel’in askerlik hizmetinin  bir yıl ertelemesini sağlayan ve bu suretle askerlik hizmetini öteleyen Cüneyt Bozhan’ın rüşvet almak, bu sahte rapor temini amacıyla rüşvet alımına aracılık eden Yusuf Cengiz, Mehmet Gedik ve Ramazan Atalmış’ın da rüşvet almak ve bu sahte rapor temini için yapılmaması gereken işin yapılması için para veren Sıraç Güzel’in rüşvet vermek suçunu işledikleri,  sanık Yusuf Cengiz’in, yükümlü Osman Alan ile Malatya Askerlik Şubesinde sivil memur olarak görevli Salih Uğur Şentürk aracılığıyla anlaştığı ve bu işle ilgili olarak görüştüğü Tbp.Bnb. Cüneyt Bozhan’ın  düzenlediği sahte rapor  ile “eklem rahatsızlığı” teşhisi konulan yükümlü hakkında  “C-59 bir yıl sevk gecik-tirmesi” kararı verildiği, böylece  para karşılığı sahte rapor düzenleyerek yükümlü Osman Alan’ın sevkinin haksız olarak bir yıl ertelenmesine sebep olan Cüneyt Bozhan’ın rüşvet almak, bu sahte rapor temini amacıyla rüşvet alımına aracılık eden Yusuf Cengiz ve Salih Uğur Şentürk’ün de rüşvet almak, söz konusu sahte rapor temini için yapılmaması gereken işin yapılması için para veren Osman Alan’ın  da rüşvet vermek suçunu işledikleri ileri sürülerek;

            1-Sanık Tbp.Bnb.Cüneyt Bozhan’ın;

            a)Yükümlü sanık Cahit Çelik ile ilgili olarak eylemine uyan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 135. maddesi delaletiyle 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 212/2,4. maddesi uyarınca,

            b)Yükümlü sanık Ahmet Ayhan ile ilgili olarak eylemine uyan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 81/2. maddesi uyarınca,

           c)Yükümlü sanık Serkan Kılıç ile ilgili olarak eylemine uyan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 81/2. maddesi uyarınca,

            d)Yükümlü sanık Rıdvan Dalkılıç ile ilgili olarak eylemine uyan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 81/2. maddesi uyarınca,

            e)Yükümlü sanık Rıdvan Dalkılıç ile ilgili olarak eylemine uyan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 135. maddesi delaletiyle 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 212/2,4. maddesi uyarınca,

            f)Yükümlü sanık Özcan Mecit ile ilgili olarak eylemine uyan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 81/2. maddesi uyarınca,

           g)Yükümlü sanık Sıraç Güzel ile ilgili olarak eylemine uyan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 135. maddesi delaletiyle 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 212/2,4. maddesi uyarınca,

            h)Yükümlü sanık Osman Alan  ile ilgili olarak eylemine uyan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 135. maddesi delaletiyle 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 212/2,4. maddesi uyarınca,

            2- Sanık Yusuf Cengiz’in;

            a)Yükümlü sanık Erdal Şaroğlu ile ilgili olarak eylemine uyan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 81/2. maddesi uyarınca,

            b)Yükümlü sanık Cahit Çelik ile ilgili olarak eylemine uyan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 135. maddesi delaletiyle 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 212/2,4. maddesi uyarınca,

            c)Yükümlü sanık Cahit Çelik ile ilgili olarak eylemine uyan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 81/2. maddesi uyarınca,

            d)Yükümlü sanık Turabi Yağcı ilgili olarak eylemine uyan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 81/2. maddesi uyarınca,

            e)Yükümlü sanık Serkan Kılıç ilgili olarak eylemine uyan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 81/2. maddesi uyarınca,

            f)Yükümlü sanık Rıdvan Dalkılıç ilgili olarak eylemine uyan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 81/2. maddesi uyarınca,

            g)Yükümlü sanık Rıdvan Dalkılıç ile ilgili olarak eylemine uyan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 135. maddesi delaletiyle 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 212/2,4. maddesi uyarınca,

            h)Yükümlü sanık Özcan Mecit ilgili olarak eylemine uyan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 81/2. maddesi uyarınca,

            ı)Yükümlü sanık Ahmet Ayhan ilgili olarak eylemine uyan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 81/2. maddesi uyarınca,

  1. i) Yükümlü sanık Sıraç Güzel ile ilgili olarak eylemine uyan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 135. maddesi delaletiyle 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 212/2,4. maddesi uyarınca,

            j)Yükümlü sanık Osman Alan ile ilgili olarak eylemine uyan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 135. maddesi delaletiyle 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 212/2,4. maddesi uyarınca,

            3- Sanık Mehmet Gedik’in;

            a)Yükümlü sanıklar Serkan Kılıç, Rıdvan Dalkılıç, Özcan Mecit  ile ilgili olarak eyle-mine uyan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 81/2. (üç kez) maddesi uyarınca,

  1. b) Yükümlü sanıklar Rıdvan Dalkılıç ve Sıraç Güzel ile ilgili olarak eylemine uyan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 135. maddesi delaletiyle 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 212/2,4. maddesi uyarınca,

           4- Sanık Ayhan Yılmaz’ın;

            Yükümlü sanıklar  Erdal Şaroğlu ve Turabi Yağcı ile ilgili olarak eylemine uyan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 81/2. maddesi uyarınca,

            5- Sanık Sefer Kılıç’ın;

           Yükümlü sanık Serkan Kılıç ile ilgili olarak eylemine uyan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 81/2. maddesi uyarınca,

           6- Sanık Abidin Sandıkçı’nın;

            Yükümlü sanık Serkan Kılıç ile ilgili olarak eylemine uyan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 81/2. maddesi uyarınca,

7- Sanık Mustafa Yaylagül’ün;

            a)Yükümlü sanık Rıdvan Dalkılıç ile ilgili olarak eylemine uyan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 81/2. maddesi uyarınca,

            b)Yükümlü sanık Rıdvan Dalkılıç ile ilgili olarak eylemine uyan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 135. maddesi delaletiyle 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 212/2,4. maddesi uyarınca,

            8- Sanık Musa Mecit’in;

            Yükümlü sanık Özcan Mecit  ile ilgili olarak eylemine uyan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 81/2. maddesi uyarınca,

            9- Sanık Ramazan Atalmış’ın;

           Yükümlü sanık Sıraç Güzel ile ilgili olarak eylemine uyan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 135. maddesi delaletiyle 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 212/2,4. maddesi uyarınca,

         10- Sanık Salih Uğur Şentürk’ün;

          Yükümlü sanık Osman Alan ile ilgili olarak eylemine uyan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 135. maddesi delaletiyle 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 212/2,4. maddesi uyarınca,

         11- Sanıklar Erdal Şaroglu, Cahit Çelik, Turabi Yağcı, Ahmet Ayhan, Serkan Kılıç, Rıdvan Dalkılıç ve Özcan Mecit’in eylemlerine uyan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 81/1. maddesi uyarınca,

         12- Sanıklar Cahit Çelik, Sıraç Güzel ve Osman Alan’ın eylemlerine uyan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 213/1. maddesi uyarınca cezalandırılmaları istemiyle 2. Ordu Komutanlığı Askeri Savcılığı’nın 9.6.2006 gün ve E:2006/1, K:2006/354 sayılı iddianamesiyle kamu davası açılmıştır.

            2.Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi, 26.12.2008 gün ve E:2008/44, K:2008/481sayılı kararıyla, haklarında açılan kamu davası nedeniyle bir kısım sanıkların beraatlerine, bir kısım sanıkların cezalandırılmalarına ve sanık Yusuf Cengiz’in,  Erdal Şaroğlu, Cahit Çelik, Turabi Yağcı, Serkan Kılıç, Rıdvan Dalkılıç ile Özcan Mecit ilgili olarak askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçuna iştirak etmek suçunu işlediği nedeniyle cezalandırılmasına karar vermiş,  cezalandırılmalarına karar verilen diğer sanıklar ile Yusuf Cengiz tarafından kararın temyiz edilmesi üzerine, Askeri Yargıtay 4. Dairesi, 7.4.2010 gün ve E:2010/184, K:2010/963 sayılı kararıyla;

           1- Suçun işlendiği tarihte asker kişi statüsünde bulunmayan sanık sivil şahıs Erdal Şaroğlu hakkında askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün,  yargılama yapmaya adliye mahkemelerinin görevli olduğu sonucuna varıl-dığından görev yönünden bozulmasına,  sanıklar sivil memur Yusuf Cengiz ve sivil memur Ayhan Yılmaz’ın, sanık Erdal Şaroğlu’nun askerlikten kurtulmak  için hile yapmak suçuna iştirak ettikleri kabul edilerek, yazılı olduğu şekilde mahkûmiyetlerine dair karar verilmiş ise de, mahkûmiyet hükümlerinin noksan soruşturmadan bozulmasına;

2- Sanık Cahit Çelik hakkında rüşvet vermek suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün, görev yönünden bozulmasına, sanık Cüneyt Bozhan hakkında rüşvet almak suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün, noksan soruşturma yönünden bozulmasına;

3- Sanık Cahit Çelik hakkında askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün, görev yönünden bozulmasına;

      Sanık Yusuf Cengiz hakkında, sanık Cahit Çelik’in askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçuna iştirakten kurulan mahkûmiyet hükmünün, noksan soruşturma yönünden bozulmasına;

4- Sanık Turabi Yağcı hakkında askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün, görev yönünden bozulmasına;

     Sanık Ayhan Yılmaz hakkında, sanık Turabi Yağcı’nın askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçuna iştirakten kurulan mahkûmiyet hükmünün, noksan soruşturma yönünden bozulmasına;

     Sanık Yusuf Cengiz hakkında,sanık Turabi Yağcı’nın askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçuna iştirakten kurulan mahkûmiyet hükmünün, noksan soruşturma yönünden bozulmasına;

5- Sanık Ahmet Ayhan hakkında askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün, görev yönünden bozulmasına;

     Sanık Cüneyt Bozhan hakkında, sanık Ahmet Ayhan’ın askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçuna iştirakten kurulan ve hukuka uygun bulunan mahkûmiyet hükmünün onanmasına;

6- Sanık Serkan Kılıç hakkında askerliğe elverişli olmadığına dair sağlık kurulu raporu düzenlenmesine ilişkin olarak; sanık Cüneyt Bozhan hakkında askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçuna iştirakten kurulan mahkûmiyet hükmünün noksan soruşturma yönünden bozulmasına;

    Sanık Mehmet Gedik hakkında, sanık Serkan Kılıç’ın askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçuna iştirakten kurulan mahkûmiyet hükmünün noksan soruşturma yönünden bozulmasına;

    Sanık Yusuf Cengiz hakkında, sanık Serkan Kılıç’ın askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçuna iştirakten kurulan mahkûmiyet hükmünün  noksan soruşturma yönünden bozulmasına;

    Sanık Abit Sandıkçı hakkında, sanık Serkan Kılıç’ın askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçuna iştirakten kurulan mahkûmiyet hükmünün, görev yönünden bozulmasına;

7- Sanık Rıdvan Dalkılıç hakkında rüşvet vermek suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün görev yönünden bozulmasına;

     Sanık Cüneyt Bozhan hakkında rüşvet almak suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün  suç vasfı yönünden bozulmasına;

8- Sanık Rıdvan Dalkılıç hakkında askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün görev yönünden bozulmasına;

     Sanık Cüneyt Bozhan hakkında, sanık Rıdvan Dalkılıç’ın askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçuna iştirakten kurulan mahkûmiyet hükmünün suç vasfı yönünden bozulmasına;

     Sanık Yusuf Cengiz hakkında, sanık Rıdvan Dalkılıç’ın askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçuna iştirakten kurulan mahkûmiyet hükmünün suç vasfı yönünden bozulmasına;

9- Sanık Özcan Mecit hakkında askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün görev yönünden bozulmasına;

     Sanık Cüneyt Bozhan hakkında, sanık Özcan Mecit’in askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçuna iştirakten kurulan ve hukuka uygun bulunan mahkûmiyet hükmünün onanmasına;

      Sanık Yusuf Cengiz hakkında, sanık Özcan Mecit’in askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçuna iştirakten kurulan mahkûmiyet hükmünün uygulama yönünden bozulmasına;

      Sanık Mehmet Gedik hakkında, sanık Özcan Mecit’in askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçuna iştirakten kurulan mahkûmiyet hükmünün onanmasına;

10-Sanık Osman Alan hakkında rüşvet vermek suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün görev yönünden bozulmasına;

      Sanık Cüneyt Bozhan hakkında rüşvet almak suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün suç vasfı yönünden bozulmasına karar vermiş, dava dosyası Mahkemesine gönderilmiştir.

  1. ORDU KOMUTANLIĞI ASKERİ MAHKEMESİ: 21.3.2012 gün ve E:2012/21, K:2012/55 sayıyla; öncelikle asker kişi sanık Cüneyt Bozhan, sivil memur sanıklar Mehmet Gedik, Ayhan Yılmaz ve Yusuf Cengiz dışında kalan diğer sanıklar hakkında açılan kamu davaları nedeniyle görevsizlik kararı vererek bu sanıklar hakkındaki dosyanın bu dava dosyasından ayrılmasına, daha sonra sanık Cüneyt Bozhan hakkında açılan kamu davasının da bu dosyadan ayrılarak başka bir esasa kaydedilmesine, sanıklar Mehmet Gedik, Ayhan Yılmaz ve Yusuf Cengiz hakkında açılan kamu davalarının bu dosya üzerinden devamına karar vermiş, daha sonra,  her ne kadar 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu Ve Yargılama Usulü Kanunu’nun 12. maddesinde, asker kişilerle asker olmayan kişilerin müştereken bir suç işlemeleri halinde görevli mahkemenin suçun hangi kanunda düzenlenmiş olduğuna göre belirleneceği, bu bağlamda müştereken işlenen suç Askeri Ceza Kanunu’nda yazılı bir suç ise tüm sanıkların askeri mahkemede yargılanacakları hüküm altına alınmış ve somut olayda sanıklara atılı suç askeri suç kapsamında ise de, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Askerî Yargıtay Daireler Kurulunun konu ile ilgili olarak verdiği kararlardan  sivil memur olarak görev yapmakta olan sanıkların hukuken sivil kişi olarak kabul edilmeleri gerektiği sonucuna varıldığı açıklanarak, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 3. maddesi ve  Anayasa’nın 5982 sayılı Kanun ile değişik 145/3. maddesindeki barış zamanında sivillerin askeri mahkemelerde yargılanamayacağına dair düzenleme de göz önüne alınarak;
  2. Sanık Mehmet Gedik’in,  Özcan Mecit ve Serkan Kılıç’ın askerliğe elverişli olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu düzenlenmesi eylemiyle ilgili olarak; iki kez askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçuna iştirak ettiğinden bahisle eylemine uyan Askeri Ceza Kanunu’nun 81/2. maddesinin atfı ile 81/1. maddesi uyarınca iki kez cezalandırılması için hakkında açılan kamu davasında  Mahkemenin görevsizliğine, dava dosyasının karar kesinleştiğinde Malatya Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine,

2- Sanık Ayhan Yılmaz’ın, Erdal Şaroğlu ve Turabi Yagcı’nın askerliğe elverişli olmadıklarına ilişkin sahte ön rapor düzenlenmesi eylemleriyle ilgili olarak; iki kez askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçuna iştirak ettiğinden bahisle eylemine uyan Askeri Ceza Kanunu’nun 81/2. maddesinin atfı ile 81/1. maddesi uyarınca iki kez cezalandırılması için hakkında açılan kamu davasında Mahkemenin görevsizliğine,  dava dosyasının karar kesinleştiğinde, Erdal Şaroğlu’nun askerliğe elverişli olmadığına ilişkin sahte ön rapor düzenlenmesi eylemiyle ilgili olarak; görevli ve yetkili Hozat Asliye Ceza Mahkemesine, Turabi Yağci’nın askerliğe elverişli olmadığına ilişkin sahte ön rapor düzenlenmesi eylemiyle ilgili olarak ise Afşin Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine,

3- Sanık Yusuf Cengiz’in,  Erdal Şaroğlu’nun askerliğe elverişli olmadığına ilişkin sahte ön rapor düzenlenmesi eylemi, Cahit Çelik’in askerliğe elverişli olmadığına ilişkin ön rapor düzenlenmesi eylemi, Turabi Yağcı’nın askerliğe elverişli olmadığına ilişkin sahte ön rapor düzenlenmesi eylemiyle ilgili olarak; üç ayrı askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçuna iştirak ettiğinden bahisle eylemine uyan Askeri Ceza Kanunu’nun 81/2. maddesinin atfı ile 81/1. maddesi uyarınca üç kez cezalandırılması için hakkında açılan kamu davasında,  Mahkemenin görevsizliğine,  dava dosyasının karar kesinleştiğinde, Erdal Şaroğlu’nun askerliğe elverişli olmadığına ilişkin sahte ön rapor düzenlenmesi eylemiyle ilgili görevli ve yetkili Hozat Asliye Ceza Mahkemesine,  Cahit Çelik’in askerliğe elverişli olmadığına ilişkin ön rapor düzenlenmesi eylemiyle ilgili görevli ve yetkili Akçadağ Asliye Ceza Mahkemesine,  Turabi Yağcı’nın askerliğe elverişli olmadığına ilişkin sahte ön rapor düzenlenmesi eylemiyle ilgili görevli ve yetkili Afşin Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine,

4- Sanık Yusuf Cengiz’in,  Serkan Kılıç, Rıdvan Dalkılıç ve  Özcan Mecit ile ilgili olarak  üç ayrı askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçuna iştirak ettiğinden bahisle eylemine uyan Askeri Ceza Kanunu’nun 81/2. maddesinin atfı ile 81/1. maddesi uyarınca üç kez ayrı ayrı cezalandırılması için hakkında kamu davası açılmış ise de; Askerî Yargıtay Daireler Kurulunun kararı göz önüne alınarak olay tarihinde sivil memur olarak görev yapan sanık Yusuf Cengiz’in asker kişi olarak değil sivil kişi olarak kabul edilmesi gerektiği anlaşıldığından mahkemenin görevsizliğine, dava dosyasının karar kesinleştiğinde görevli ve yetkili Malatya Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar vermiş, kararın adli müşavir tarafından temyiz edilmesi üzerine,  Askeri Yargıtay 4.Dairesi’nce, 26.6.2012 gün ve E:2012/794, K:2012/753 sayıyla; Anayasa’nın 90. maddesinin son fıkrası kapsamında uluslararası antlaşma esas alınarak, müteaddit askerlikten kurtulmak için hile yapmaya iştirak suçundan sanıklar sivil memur Mehmet Gedik (iki kez), sivil memur Ayhan Yılmaz (iki kez) ve sivil memur Yusuf Cengiz (altı kez) hakkında yargılama yapmaya adliye mahkemelerinin görevli olduğu gerekçesiyle sivil memur statüsündeki sanıklar hakkında atılı suçlardan verilen görevsizlik hükümlerinin onanmasına karar verilmiştir.

  1. Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi’nce dava dosyasının bir sureti çıkarılarak  Akçadağ Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmiş, Akçadağ Asliye Ceza Mahkemesi 12.2.2013 gün ve E:2012/150, K:2013/31 sayıyla, sanık Yusuf Cengiz’in olay tarihinde Malatya Askeri Hastanesinde sivil memur olduğu, yüklenen eylemleri burada gerçekleştirdiğinin anlaşıldığı gerekçesiyle yetkisizlik kararı vermiş, dava dosyası Malatya nöbetçi asliye ceza mahkemesine gönderilmiştir.

MALATYA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ: 8.4.2014 gün ve E:2013/333, K:2014/61 sayıyla; Akçadağ Asliye Ceza Mahkemesinin yetkisizlik kararı ile Mahkemelerine tevzi edilen dosyanın ele alındığı belirtilerek, sanık Yusuf Cengiz hakkında, Serkan Kılıç, Rıdvan Dalgılıç ve Özcan Mecit’in askerliğe elverişli olmadığına ilişkin sahte sağlık kurulu raporu düzenlenmesi eylemi ile ilgili olarak Askeri Ceza Kanunu’nun 81/1. maddesi gereğince (3 kez) cezalandırılması amacı ile görevsizlik kararı verilerek, dosyanın Malatya 2.Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi’nce gönderildiği ancak sanığın eyleminin askeri suç niteliğinde olup, delilleri değerlendirme ve yargılama yapma yetkisinin askeri mahkemeye ait olduğu gerekçesiyle Malatya Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere görevsizlik  kararı vermiş,  dava dosyası,  aynı Mahkemece, Mahkememize gönderilmiştir.

 

İNCELEME VE GEREKÇE: Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümünün, Serdar ÖZGÜLDÜR’ün Başkanlığında, Üyeler; Ahmet KARADAVUT, Davut TELLİ, Şuayip ŞEN, Yusuf Tamer ÇETİN, Mehmet AVCIOĞLU, İlker UÇDU’nun katılımlarıyla yapılan 29.12.2014 günlü toplantısında, Raportör-Hâkim G. Fatma BÜYÜKEREN’in, başvurunun reddi yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Uğurtan ALTUN ile Askeri Yargıtay Başsavcı Yardımcısı Mehmet ÇAKIROĞLU’nun, başvurunun reddine ilişkin sözlü ve yazılı açıklamaları dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Dosyanın incelenmesinde, adli yargı yerince verilen görevsizlik kararının itiraz yolu açık olmak üzere verildiği anlaşılmıştır.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 34. maddesi ikinci fıkrasında, “Kararlarda, başvurulabilecek kanun yolu, süresi, mercii ve şekilleri belirtilir” denilmiş, 223. maddesinin onuncu fıkrasında, “Adli yargı dışındaki bir yargı merciine yönelik görevsizlik kararı kanun yolu bakımından hüküm sayılır” düzenlemesi yer almış, 232. maddesinin altıncı fıkrasında ise, “Hüküm fıkrasında, 223 üncü maddeye göre verilen kararın ne olduğunun, uygulanan kanun maddelerinin, verilen ceza miktarının, kanun yollarına başvurma ve tazminat isteme olanağının bulunup bulunmadığının, başvuru olanağı varsa süresi ve merciinin tereddüde yer vermeyecek şekilde açıkça gösterilmesi gerekir” hükmüne yer verilmiştir.

2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Kanun’un “Olumsuz görev uyuşmazlığı” başlığı altında düzenlenen 14. maddesinde, “Olumsuz görev uyuşmazlığının bulunduğunun ileri sürülebilmesi için adli, idari veya askeri yargı mercilerinden en az ikisinin tarafları, konusu ve sebebi aynı olan davada kendilerini görevsiz görmeleri ve bu yolda verdikleri kararların kesin veya kesinleşmiş olması gerekir” denilmektedir.

Uyuşmazlığın incelenebilmesi için, 2247 sayılı Yasa’nın 1 ve 14. maddeleri uyarınca, yargı yerlerince verilen kararların kesin veya kesinleşmiş olması gerekmektedir. Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri dışında ayrıca, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu’nun 9.12.1931 gün ve E:1931/12, K:1931/48 sayılı kararında da belirtildiği gibi yargı yolunu değiştirmeye yönelik görevsizlik kararlarının temyize tabi oldukları kuşkusuzdur. Böylece, başvuracağı kanun yolu, süresi, mercii yasaya uygun olarak gösterilmeyen kararın kesinleşmesinden söz edilmesine olanak yoktur. Bu nedenle, sanığa yukarıda açıklanan haklarını belirtir nitelikte tebligat yapılarak temyiz süresinin beklenmesi, görevsizlik kararı kesinleştikten sonra dosyanın Mahkememize gönderilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, Malatya 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nce verilen görevsizlik kararının kesinleşmemiş olması nedeniyle, 2247 sayılı Yasa’nın 1 ve 14. maddesinde belirtilen koşullar oluşmadığından, aynı Yasa’nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan başvurunun reddine karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ : 2247 sayılı Yasa’nın 1 ve 14. maddesinde belirtilen koşullar oluşmadığından, aynı Yasa’nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan BAŞVURUNUN REDDİNE, 29.12.2014 günü  OYBİRLİĞİ  İLE  KESİN OLARAK karar verildi.

           Başkan

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Ahmet KARADAVUT

 

 

 

 

 

 

Üye

Yusuf Tamer ÇETİN

 

Üye

Davut TELLİ

 

 

 

 

 

 

Üye

Mehmet AVCIOĞLU

 

Üye

Şuayip ŞEN

 

 

 

 

 

 

Üye

İlker UÇDU