);

Single Blog Title

This is a single blog caption

ÖZET: 2247 sayılı Yasa’nın 1 ve 14. mad-desinde belirtilen koşullar oluşmadığından, (Ağır Ceza Mahkemesinin görevsizlik kararı kesinleşmediğinden) aynı Yasa’nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan BAŞVURUNUN REDDİNE  karar verilme-sinin gerektiği hk.                                                 

                 T.C.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ

CEZA BÖLÜMÜ

ESAS     NO  : 2016/13

KARAR NO  : 2016/17

KARAR TR   : 28.11.2016

 

ÖZET: 2247 sayılı Yasa’nın 1 ve 14. mad-desinde belirtilen koşullar oluşmadığından, (Ağır Ceza Mahkemesinin görevsizlik kararı kesinleşmediğinden) aynı Yasa’nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan BAŞVURUNUN REDDİNE  karar verilme-sinin gerektiği hk.

 

 

 

K A R A R

             Davacı           : K.H.

             Sanıklar          : 1-Y.Ş.

                                     2-K.Y.

                                     3-M.Y.

OLAY            : Adalet Bakanlığının 2.7.2009 gün ve 2009/902/37489 sayılı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yazmış olduğu ihbar yazısında, ülkede, yazılı ve görsel basın organlarında sıkça yer alan özel dedektiflik adı altında kişilerin takip edilmesi, ses ve görüntülerinin kaydedilmesi ve telefonlarının dinlenmesi gibi yasal olmayan faaliyetlerde bulunulduğunun belirlendiği, özel dedektifliğe ilişkin bazı Avrupa ve Amerika ülkelerinde özel yasal düzenleme bulunmasına karşın ülkemizde böyle bir yasal düzenlemenin bulunmadığı, konu ile ilgili mevzuat hükümleri değerlendirildiğinde, özel dedektiflik adı altında yapılan izleme, dinleme, kayda alma, izinsiz olarak konuta veya işyerine girme şeklinde gerçekleşebilecek eylemlere karşı ulusal mevzuatımızın kişi hak ve özgürlüklerini koruma altına aldığı ve bunlara yönelik ihlallerin Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak yaptırıma bağlandığı,  ayrıca 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 20. maddesinde belirtilen özel hayatın gizliliği, 21. maddesindeki konut dokunulmazlığı ve 22. maddesindeki haberleşme hürriyeti kenar başlıklarında özel hayatın gizliliği ve korunmasının güvence altına alındığının belirtildiği açıklanarak, bahse konu suç duyurusu niteliğindeki yazı ve mevzuat çalışmaları sonrası Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliğince “özel dedektiflik” ile ilgili yapılan çalışmalarda;

Ankara’da faaliyet gösteren Dedektiflik Bürolarına yönelik yapılan çalışmalarda,  Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli  Ö.F.K. isimli şahsın, VİP Özel Dedektiflik adı altında organize suç örgütü kurduğu, örgüte liderlik yaptığı, örgütü yönettiği, örgüt elamanlarına talimatlar verdiği, örgüt elamanları ile birlikte  internet ortamında kurmuş olduğu internet sitesi vasıtasıyla  özel dedektiflik adı altında reklam yapmak suretiyle vatandaşların kendilerine ulaşmasını sağlayarak, vatandaşların yasal olmayan istekleri doğrultusunda, fiziki takip ve tarassut yapmak suretiyle şahısların özel fotoğraflarını çektikleri, video görüntülerini aldıkları, hakkında bilgi topladığı şahısların adres, telefon ve araç bilgilerini ise Emniyet, Jandarma, Nüfus Müdürlüklerinde ve Ticaret Sicil Odalarında görevli örgüt üyeleri aracılığı ile öğrenerek arşivlediği, takibini yapmış olduğu kişiler hakkında elde etmiş olduğu verileri meri mevzuata aykırı davranarak kişilerin rızası olmadan başkalarına verdiği ve arşivlediği;

Nüfus, kütük, adres, nesep/soy, vasi/mirasçı bilgilerine örgütün yöneticisi, Çankaya Nüfus Müdürlüğünde çalışan, A.Ş., şahıslar ile ilgili bilgilere, örgüt üyesi Kırıkkale Jandarma Komutanlığı’nda çalışan Bnb.Y.Ş., suç örgütüne bilerek ve isteyerek yardım eden, İzmir Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğünde görevli Emniyet Müdürü Ş.E., suç örgütüne bilerek ve isteyerek yardım eden, Jandarma Komutanlığında Jandarma Astsubay olarak görev yapan M.Y. ve suç örgütüne bilerek ve isteyerek yardım eden, Jandarma Komutanlığında Jandarma Astsubay olarak görev yapan K.Y. aracılığı ile ulaştığının  tespit edilmiş olup, ilgili mahkeme kararları gereği, yapılan teknik takip ve aramalar neticesinde yaklaşık 100 kişiye ait “Nüfus Kayıt Örnekleri, Soy Ağacı Bilgileri ve Adres Bilgileri”nin Ö.F.K.’da mevcut olduğu, bahse konu suç eylemlerini gerçekleştirmek sonucunda yaklaşık olarak 500.000 TL haksız kazanç elde ettiklerinin değerlendirildiği;

Araç plaka, araç haciz durumu, araç ruhsat bilgilerine örgüt yöneticisi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Silivri Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde çalışan  H.G. ve Ş.C. aracılığı ile ulaştığının tespit edilmiş olup, ilgili mahkeme kararları gereği, yapılan teknik takip ve aramalar neticesinde yaklaşık 1000 araca ait “Araç Bilgi ve Ruhsatları”nın Ö.F.K.’da mevcut olduğu, bahse konu suç eylemlerini gerçekleştirmek sonucunda yaklaşık olarak 250.000 TL haksız kazanç ettiklerinin değerlendirildiği;

Tapu, kadastro, şirket, şirket ortakları, banka hesap hareketleri vb. bilgilere örgüt yöneticisi, Ankara Ticaret Odası’nda çalışan H.A., Çankaya  4. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü’nde çalışan M.A.Ş., Y.G. Vergi Dairesi’nde çalışan A.P. aracılığı ile ulaştığının tespit edilmiş olup, ilgili mahkeme kararları gereği, yapılan teknik takip ve aramalar neticesinde yaklaşık 20 şahsa ait “Tapu-Kadastro-Ticaret Sicil Bilgileri”nin Ö.F.K.’da mevcut olduğu, bahse konu suç eylemlerini gerçekleştirmek sonucunda yaklaşık olarak  60.000 TL haksız kazanç elde ettikleri, örgütün toplam olarak 810.000 TL haksız kazanç elde ettiğinin değerlendirildiği belirtilerek,  suç ör-gütü lider ve kurucusu Ö.F.K., suç örgütü yöneticileri K.S., A.Ş., H.G., H.A. ve İ.G. isimli şahıslar tarafından suç örgütünün  kurulduğu ve bu suç örgütü oluşumu içerisinde yer alan suç örgütü kurucularının süreklilik arz eden bir şekilde tam bir fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri;

Suç örgütü üyeleri Y.Ş., M.A.Ş., A.P., A.B.C., B.T. ve Ş.C. isimli şahısların, haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla kurulmuş olan bu suç örgütüne üye oldukları ve suç örgütünün faaliyetleri doğrultusunda hareket ettikleri;

Kamu görevlileri; Ş.E., K.Y., M.Y. ve Vip Dedektiflik şirketi çalışanları M.T. ve İ.A. isimli şahısların suç örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işledikleri;

L.N.S., A.G., Ö.K., Y.Y., S.G.T., S.D. ve Ş.Z.A. isimli şahısların örgüt lideri ve yöneticilerini suça  azmettirdiklerinin  tespit edildiği belirtilerek, örgütün gerçekleştirdiği eylemler tek tek anlatılmak suretiyle, sanıkların bu eylemlere ne şekilde katıldıkları aşağıdaki parağraflarda anlatılarak;

“Örgüt yöneticisi, emekli asker, halen serbest emlakcılık yapan K.S.’ın, örgüt lideri Ö.F.K.’nın talimatları doğrultusunda, VİP dedektiflik şirketi adına, zaman zaman da kendi başına kişiler hakkında fiziki takip ve ortam dinlemesi yapmak için mekanlara kamera ve alıcı cihazlar yerleştirdiği, kişilerin iletişimini engellemek için Jamer kullandığı, ayrıca takip edilen kişiler hakkında özel verileri ( kimlik numarası, adres bilgileri, telefon ve aile bilgileri)  hukuka aykırı olarak halen görevde  olan  arkadaşlarından öğrenerek  VİP Özel Dedektiflik şirketi yetkilisi ve örgüt lideri Ö.F.K.’ya verdiği yönünde bulgular elde edildiği;

Örgüt yöneticisi, Çankaya Nüfus Müdürlüğünde görev yapan A.Ş.’nın  görevini kötüye kullanarak,  örgüt lideri Ö.F.K.’nın talimatları ile Nüfus Müdürlüğünün kullanmakta olduğu sistemlerden kamu görevinin verdiği yetkiyi kullanmak sureti ile kişilere ait bilgilerin çıktısını alarak telefon ile bilgi verdiği, ayrıca örgüt elamanlarının istekleri doğrultusunda kişilere ait bilgileri içeren evrakları alarak imzasız ve kaşesiz olarak yasal olmayan yollardan kapalı zarf içerisinde örgüt lideri Ö.F.K. veya çalışanlarına verdiği, verdiği bilgiler ile örgüt yönetimine ve örgütün suç eylemlerinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunduğu ve bazı teknik konularda örgüt liderini yönlendirdiği;

Örgüt yöneticisi,  İstanbul Emniyet Müdürlüğü Silivri Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde Polis Memuru olarak görev yapan H.G.’in,  Ö.F.K.’nın Dedektiflik adı altında takibini yapmış olduğu kişilere ait bilgileri istediğinde,  Emniyet Müdürlüklerince kullanılmakta olan veri tabanında ki bilgileri kamunun verdiği yetkiyi kullanarak kişilere ait araç, adres ve kimlik bilgilerini verdiği, örgüt elamanlarının da kamu görevlisinden almış olduğu gizli bilgileri kendi çıkarları doğrultusunda kullandığı, verdiği bilgiler ile örgüt yönetimine ve örgütün suç eylemlerinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunduğu ve bazı teknik konularda örgüt liderini yönlendirdiği;

Örgüt yöneticisi, Ankara Ticaret Odasında görevli H.A.’ın, örgüt lideri Ö.F.K.’nın talimatları doğrultusunda Ankara Ticaret Odasında kayıtları bulunan  şirket yetkilisi kişiler  ile ilgili bilgileri, iş yerinin adresini ve iş yeri unvanını, iş yerinin ticaret sicil bilgileri ile iş yeri ortaklarını içeren bilgi ve belgelerin fotokopilerini kamunun vermiş olduğu yetkiyi kullanarak hukuka aykırı olarak VİP Dedektiflik şirket yetkilisi ve örgüt lideri Ö.F.K.’ya verdiği, normal şartlarda bu tip bilgilerin özel veya tüzel kişilere talep üzerine, belge isteniyorsa harç karşılığı verilmesi gerekirken, H.A.’ın örgüte yardım etmek amacı ile Ticaret Odası kayıtlarında bulunan kişisel verileri hukuka aykırı olarak başkalarına verdiği, vermiş olduğu bilgilere karşılık rüşvet aldığı yönünde bulgular elde edildiği;

Örgüt yöneticisi, asker emeklisi İ.G.’in, örgüt lideri Ö.F.K. ile birlikte kişiler hakkında fiziki takip yaptığı, kişiler hakkında ki özel bilgileri halen görev yapmakta olan arkadaşlarından alarak Ö.F.K.’ya verdiği, ayrıca Ankara ve İstanbul’da bulunan irtibatları aracılığı ile iş adamlarının tahsil edilemeyen yüklü miktarda ki alacaklarının tahsilatını yapmaya çalıştığı yönünde bulgular elde edildiği;

Örgüt üyesi,  halen Kırıkkale Jandarma Komutanlığında Binbaşı olarak görev yapan Y.Ş.’in,  örgüt lideri Ö.F.K.’nın talimatları doğrultusunda, takibi yapılan kişiler ile ilgili verileri kamunun vermiş olduğu yetkiyi kullanarak kurumun kullanmakta olduğu sistemlerden kişilere ait bilgileri alarak Ö.F.K.’ya verdiği, Ö.F.K.’nın da Y.Ş.’in alacaklarının tahsilatı konusunda yardımcı olduğu yönünde bulgular elde edildiği;

Örgüt üyesi Çankaya 4. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğünde memur olarak çalışan M.A.Ş.’in,  örgüt yöneticisi  K.S.’ın takibini yaptığı şahıslar ile ilgili bilgileri kamunun verdiği yetkiyi kullanarak kurumundaki sistemlerdeki bilgileri illegal olarak K.S.’a verdiği, K.S.’ın da almış olduğu bilgileri kendi menfaatleri doğrultusunda kullandığının tespit edildiği;

Örgüte üyesi Y.G. Vergi Dairesinde memur olarak görev yapan A.P.’ın, örgüt lideri Ö.F.K.’nın özel dedektiflik adı altında yapmış olduğu takipler ile ilgili kişiler hakkında sormuş olduğu bilgileri kamu görevinin vermiş olduğu yetkiyi kullanarak Ö.F.K.’ya verdiği, Ö.F.K.’nın da almış olduğu bilgileri kendi menfaatleri doğrultusunda kullandığının tespit edildiği;

Örgüt üyesi,  suç örgütüne bilerek ve isteyerek teknik malzeme temini konusunda yardım eden A.B.C.’ın,  ithal izni olmadığı halde gümrük kapılarından kaçak yollardan girişi yapılarak piyasaya sürülen teknik malzemeleri alarak Ankara’ya getirdiği, Ankara’da özel dedektiflik yaptığını bildiği Ö.F.K.’ya şahısların takibini yaparken kullanabileceği malzemeleri pazarladığı, Ö.F.K.’nın da A.B.C.’dan almış olduğu teknik cihazlar ile yapmış olduğu takipler sonucu özel hayatin gizliliğini ihlal ettiği, A.B.C.’ın örgüt lideri Ö.F.K.’nın özel hayatın gizliliğinin ihlal suçlarını işlemesine teknik destek sağlayarak menfaat temin ettiği yönünde bulgular elde edildiği;

Örgüt üyesi, suç örgütüne bilerek ve isteyerek teknik malzeme temini konusunda yardım eden B.T.’un ithal izni olmadığı halde gümrük kapılarından kaçak yollardan girişi yapılarak piyasaya sürülen teknik malzemelerden, iletişimin dinlenmesi ve tespiti çalışmalarını kesen Jamer, gizli görüntüleri almak için kullanılan kalem ve anahtarlık kameraları temin etmek suretiyle, örgüt yöneticisi K.S. aracılığı ile örgüte teknik destek sağladığı;

Örgüt üyesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Silivri Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli  Ş.C.’nun, Ö.F.K.’nın dedektiflik adı altında takibini yapmış olduğu kişilere ait bilgileri, Emniyet Müdürlüklerince kullanılmakta olan veri tabanında ki bilgileri kamunun verdiği yetkiyi kullanarak kişilere ait araç, adres ve kimlik bilgilerini H.G.’in telefonundan Ö.F.K.’ya verdiği, örgüt elamanlarının da kamu görevlisinden almış olduğu gizli bilgileri kendi çıkarları doğrultusunda kullandığı, Ö.F.K.’nın T.H. sigorta şirketinin Tekirdağ/Çorlu temsilcisi olduğu yönünde de bulgular elde edildiği;

Örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden İzmir Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğünde görevli Emniyet Müdürü Ş.E.’ın örgüt lideri Ö.F.K. ile akraba olduğu, Ö.F.K.’nın takibini yapmış olduğu şahısların yurt dışına giriş ve çıkışları ile ilgili bilgileri  kamunu verdiği yetkiyi kullanarak detaylı olarak Ö.F.K.ya verdiği;

Örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden Jandarma Uzman Çavuş olarak görev yapan K.Y.’ın, VİP Dedektiflik şirketinin takibini yapmış olduğu kişilere ait bilgileri, Ö.F.K.’nın talimatları doğrultusunda bilgi toplayan örgüt üyesi emekli astsubay K.S.’ın isteği üzerine Jandarmanın istihbarat amaçlı kullanmakta olduğu sistemlerden kamunun verdiği yetkiyi kullanmak sureti ile hukuka aykırı olarak elde ederek K.S.’a verdiği;

Örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden halen Çorum Jandarma Komutanlığında Jandarma Astsubay olarak görev yapan  M.Y.’ın, VİP Dedektiflik şirketinin takibini yapmış olduğu kişilere ait bilgileri,  Ö.F.K.’nın talimatları doğrultusunda bilgi toplayan örgüt üyesi emekli astsubay  K.S.’ın isteği üzerine Jandarmanın istihbarat amaçlı kullanmakta olduğu sistemlerden kamunun verdiği yetkiyi kullanmak sureti ile hukuka aykırı olarak elde ederek K.S.’a verdiği, K.S.’ın da almış olduğu bu bilgeleri örgüt lideri Ö.F.K. ile paylaştığı yönünde bulgular elde edildiği;

Örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden Ö.F.K.’nın T.H. isimli şirketinde elaman olarak çalışan M.T.’ın,  Ö.F.K. ile birlikte suça iştirak eden kamu görev-lilerinden,  Ö.F.K.’nın talimatları ile takibi yapılan şahıslar ile ilgili bilgileri alarak şahıslar hakkında dosya hazırladığı;

Örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden Ö.F.K.’nın VİP Dedektiflik Bürosunda elaman olarak çalışan İ.A.’nın,  Ö.F.K. ile birlikte suça iştirak eden kamu görev-lilerinden,  Ö.F.K.’nın talimatları ile takibi yapılan şahıslar ile ilgili bilgileri alarak şahıslar hakkında dosya hazırladığı;

Özel dedektiflik yapan örgüt yöneticilerini nitelikli yağma suçuna teşebbüs suçlarına azmettiren L.N.S.’in iş kadını olduğu, İstanbul’da yapmış olduğu bir ticaretten dolayı yaklaşık bir trilyon TL tutarında  alacağını alamadığından, alacaklarının illegal olarak tahsil edilmesi için belirli bir yüzde karşılığı örgüt lideri Ö.F.K. ve örgüt yöneticisi İ.G. ile anlaşarak paranın tahsil edilmesini istediği, ayrıca L.N.S. isimli bayanın Ö.F.K.’dan Eski İstihbarat Daire Başkanı Bülent Orakoğlu hakkında bilgi toplamalarını istediği yönünde bulgular elde edildiği;

Özel dedektiflik yapan örgüt yöneticilerini özel hayatın gizliliğinin ihlali suçlarına azmettiren A.G.’in halen serbest avukatlık yaptığı, eşinin kendisini aldattığından şüphelenerek  örgüt lideri Ö.F.K.’dan eşinin takip edilmesini istediği, Ö.F.K.’nın da A.G. ile anlaşarak eşinin kullanmakta olduğu telefona casus programı yüklemek ve fiziki takibini yaparak bilgi topladığı yönünde bulgular elde edildiği;

Örgüt yöneticilerini özel hayatın gizliliğinin ihlali ve nitelikli yağma suçuna teşebbüs suçlarına azmettiren, halen Alınteri Bulvarı Caddesi Ostim İş Merkezi D Blok No:22 Yenimahalle/Ankara adresinde esnaflık yapan  Ö.K.’ın,  örgüt lideri Ö.F.K. ile irtibata geçerek, İstanbul’da faaliyet gösteren Efkan Yapı Ticaret isimli firma ve çalışanları Aydın Erkan, Mustafa Erkan, Filiz Erkan Ve Selçuk Aktaş isimli şahıslar hakkında ve Efkan Yapı Ticaret isimli firmanın adresinin tespitinin yapılarak alacaklarının tahsilini yapılması için illegal olarak takip yaptırdığı, Ö.F.K.’nın da irtibatlı olduğu kamu görevlileri aracılığı ile firma ve firma çalışanlarının adreslerinin tespitini yaptırmak için sözleşme imzaladığı yönünde bulgular elde edildiği;

Örgüt yöneticilerini özel hayatın gizliliğinin ihlali suçlarına azmettiren Y.Y.’nın damadının eve geç gelip gittiğinden şüphelenerek, örgüt lideri Ö.F.K. ile görüşerek damadının takip edilmesini istediği, Ö.F.K.’nın da Y.Y. ve kızını yapacağı takip ve fiyatı konusunda görüşmek için Atatürk Bulvarı 117/34 VİP Dedektiflik Bürosuna çağırdığı yönünde bulgular elde edildiği;

Örgüt yöneticilerini özel hayatın gizliliğinin ihlali suçlarına azmettiren S.G.T. isimli bayan eşi Salih Selim Tibet’in kendisini Zehra Şeyda Çelimli isimli bayan ile aldattığını düşündüğünden, eşi Selim Tibet ve Zehra Şeyda Çelimli isimli şahıslar hakkında fiziki takip ve yurt dışı giriş ve çıkışlarını öğrenmek için özel dedektiflik yapan Ö.F.K.’dan yardım istediği, Ö.F.K.’nın da şahıslar hakkında toplamış olduğu bilgileri S.G.T.’e verdiği, S.G.T.’in de  Ö.F.K.’ya yapmış olduğu takiplere karşılık 9.000 TL parayı banka hesap numarası ile havale ettiği, ayrıca eşinin takibinin yapılmasını isteyen Yelda Yastıkçı’ya Ö.F.K.’nın telefon numarasını vererek yönlendirdiği yönünde bulgular elde edildiği;

Örgüt yöneticilerini özel hayatın gizliliğinin ihlali ve nitelikli yağma suçlarına azmettiren halen Utku İnş.Malz, ve Nakl.San.Tic.Ltd.Şti. 1 Cadde No: 41 Siteler/Ankara adresinde inşaat malzemeleri satan S.D.’in, Eskişehir’de Siyami Adlım isimli şahsa satmış olduğu inşaat malzemesinin karşılığını alamadığından paranın tahsilatını illegal yoldan yapabilmek için, K.S. isimli şahsa Siyami Adlım’ın kimlik ve adres bilgilerini vererek şahıs ile ilgili takip yaptırdığı, K.S.’ın da elamanları aracılığı ile şahıs ile ilgili takip yaptırarak bilgilerini topladığı yönünde bulgular elde edildiği;

Örgüt yöneticilerini özel hayatın gizliliği suçlarına azmettiren O.P. Gıda San.Tic.Ltd.Şti Gimat 10. Blk. No:283 Macunköy Ankara adresinde esnaflık yapan  Ş.Z.A.’un, duygusal olarak arkadaşlık yaptığı bayan kuaförü yetkilisi E.Y.D.’nun kendisini bir başka erkek ile aldattığını düşünerek,  örgüt yöneticisi K.S.’ı bayan arkadaşının takibini yapmaya azmettirdiği, K.S.’ın da bayanın fiziki takip ve iş yerinde kameralar ile elde etmiş olduğu verileri Ş.Z.A.’a verdiği yönünde bulgular elde edildiği”;

Sonuç olarak, örgüt kurucusu, lideri ve yöneticisi olan Ö.F.K.’nın Vip Dedektiflik Şirketi adı altında şirket kurduğu, bu şirketin yaptığı faaliyet itibariyle yasal dayanağının olmadığı, suça azmettiren şüpheliler dışındaki şüphelilerle birlikte yasal olmayan bu şirketin faaliyet gösterdiği ve bu şekilde suç işlemek için örgüt kurdukları, şirketin şahıs araştırma, takip hizmeti, evlilik öncesi nişanlı sözlü araştırması, evlilik öncesi aile araştırması, öğrenci araştırması, aile kütüğünün çıkartılması, araç ve adres araştırması, ses kasedi çekimi, fotoğraf çekimi, nesebin reddi düzeltilmesi ve babalık araştırması, kara deniz araçları ruhsat araştırması, tapu kadastro kira kontratı araştırması, vasiyet ve mirasçılık araştırması adı altında para karşılığı hizmet sağladığı, örgüte üye olan yönetici konumundaki Çankaya Nüfus Müdürlüğünde çalışan A.Ş., örgüt üyesi Kırıkkale Jandarma Komutanlığında çalışan Bnb.Y.Ş., suç örgütüne bilerek ve isteyerek yardım eden İzmir Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğünde görevli Emniyet Müdürü Ş.E., Jandarma Astsubay olarak görev yapan M.Y. ve K.Y. aracılığı ile şahıslarla ilgili bilgilere ücret karşılığı ulaşıldığı, 100 kişiye ait nüfus kayıt örnekleri, soyağacı bilgileri ve adres bilgilerinin Ö.F.K.’da mevcut olduğu, örgüt üyelerinin bu şekilde 500.000 TL haksız kazanç elde ettikleri, araç plaka,  araç haciz durumu ve ruhsat bilgilerine Silivri Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde çalışan H.G. ve Ş.C. aracılığı ile ulaştıkları, yaklaşık 1000 araca ait araç bilgilerinin Ö.F.K.’da mevcut olduğu ve örgütün 250.000 TL haksız kazanç elde ettiği, tapu, kadastro, şirket, banka hesap hareketleri ve benzeri bilgilerine Ankara Ticaret odasında çalışan H.A., Çankaya 4. Tapu Sicil Müdürlüğünde çalışan M.A.Ş., Y.G. Vergi Dairesinde çalışan A.P. aracılığı ile ulaşıldığı, 20 şahsa ait tapu, kadastro, ticaret sicil bilgilerinin Ö.F.K.’da mevcut olduğu, yaklaşık bu işlemlerden 60.000 TL haksız kazanç elde ettikleri, örgütün toplam 810.000 TL haksız kazanç elde ettiğinin belirlendiği, örgüt kurucusu ve yöneticisi olan Ö.F.K. ile diğer örgüt yöneticisi olan K.S.’ın örgüte üye olan veya örgüte dışarıdan yardımda bulunan memur statüsündeki şahıslara rüşvet verip bu şekilde bilgilere ulaştıklarının  anlaşıldığı, böylece sanıkların suç işlemek amacı ile örgüt kurma, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, özel hayatın gizliliğini ihlal, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, rüşvet almak ve vermek suçlarını işledikleri ileri sürülerek,

1- Sanık  Ö.F.K.’nın eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu’nun  220/1,4,5, 136/1 (73 kez), 134/2, 134/1(2.cümle), 133/3,           252/1(2.cümle), 53 ve 63. maddeleri uyarınca cezalandırılması,

2- Sanık K.S.’ın eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu’nun  220/1,4,5, 252/1-(2.cümle), 136/1(4 kez), 133/3, 134/1, 53 ve 63. maddeleri uyarınca cezalandırılması,

3- Sanıklar A.Ş. ve H.G.’in eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu’nun  220/1,4, 252/1(1.cümle), 53 ve  63. maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmalarına,

4- Sanık H.A.’ın eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu’nun  220/1,4, 252/4. maddesi delaletiyle Türk Ceza Kanunu’nun  252/1, 53 ve 63. maddeleri uyarınca cezalandırılması,

5- Sanıklar  Y.Ş., M.A.Ş., A.P. ve Ş.C.’nun eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu’nun  220/2,4, 252/1(1.cümle), 53 ve 63. maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmaları,

6- Sanıklar  Ş.E., K.Y. ve M.Y.’ın eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu’nun  220/2,7, 252/1(1.cümle) ve 53. maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmaları ayrıca sanık Ş.E. hakkında Türk Ceza Kanunu’nun  63. maddesinin tatbik edilmesi,

7- Sanıklar  B.T. ile A.B.C.’ın eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu’nun  220/2,7, 53 ve  63. maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmaları,

             8- Sanık İ.G.’in eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu’nun  220/1,4, 136/1, 53 ve  63. maddeleri uyarınca cezalandırılması,

 9- Sanıklar M.T. ile İ.A.’nın eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu’nun  220/2,7, 136/1 ve 53. maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmaları,

 10- Sanık L.N.S.’in eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu’nun  38/1. maddesi delaletiyle 134/1,135/1, 53 ve  63. maddeleri uyarınca cezalandırılması,

 11- Sanık A.G.’in eylemine uyan Türk Ceza Kanunu’nun  38/1. maddesi delaletiyle 134/l(2.cümle) ve 53. maddeleri uyarınca cezalandırılması,

 12- Sanıklar Ö.K., Y.Y., S.G.T. ve S.D.’in eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu’nun  38/1. maddesi delaletiyle 134/1 ve 53. maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmaları,

 13- Sanık Ş.Z.A.’un eylemine uyan Türk Ceza Kanunu’nun  38/1. maddesi delaletiyle 134/1(2.cümle) ve 53. maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 30.12.2011 gün ve E: 2011/50405, K:2011/2302 sayılı  iddianamesiyle kamu davası açılmıştır.

ANKARA  6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ: 14.7.2015 gün ve E:2015/309, K:2015/253 sayıyla; öncelikle  Mahkemenin 2012/270 esasında kayıtlı bulunan dava dosyasından sanıklar Y.Ş., K.Y. ve M.Y. hakkında açılan kamu davasının ayrılmasına ve Mahkemenin  2015/309 esas sayısına kaydedilmesine karar verilmiş, yapılan yargılama sonucunda adı geçen bu sanıkların halen muvazzaf asker oldukları ve  sanıkları yargılama  görevinin  askeri  yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere görevsizlik kararı vermiş, dava dosyası, Jandarma Genel Komutanlığı Askeri Mahkemesi’ne gönderilmiştir.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ASKERİ MAHKEMESİ; 2.3.2016 gün ve  E:2015/478, K:2016/58 sayıyla; örgüt olduğu iddia edilen oluşumla ilgili olarak diğer sanıklar hakkında Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan kovuşturma neticesinde,  örgüt kurmak ve yönetmek, örgüte üye olmak, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işledikleri iddiası ile  Türk Ceza Kanunu’nun  220. maddesinin 1,2,4,5 ve 7. fıkraları uyarınca cezalandırılmaları talebi ile açılan kamu davasında sanıklar hakkında beraat kararı verildiği, sanıkların irtibatlı olduğu iddia edilen Ö.F.K. ve Kamil Yıldız hakkında rüşvet verme suçundan da beraat kararı verildiği belirtilerek, Jandarmanın adli, mülki, askeri ve diğer görevlerinin bulunduğu, dedektiflik hizmeti verdikleri ve kişilere ait verileri kanuna aykırı olarak kaydettikleri, kişileri takip ettikleri, telefonlarını dinledikleri, izinsiz olarak konut ve iş yerlerine girdikleri iddia edilen kişilerle ilişkileri olduğu iddia edilen asker kişi sanıkların adli ve mülki görevleri kapsamında ulaşabilecekleri bilgileri temin edebilecekleri, sanıkların eylemleri görevi kötüye kullanmak suçu olarak vasıflandırılsa bile kötüye kullandıkları görevlerinin  askerlik  hizmet ve görevleri ile bir bağlantısının bulunmadığı, asker şahısların siviller ile birlikte işledikleri Askeri Ceza Kanunu’nda bulunmayan ve Askeri Ceza Kanunu’na atıf yapılmayan suçlarda adli yargının görevli olduğu hususunda şüphe bulunmadığı, Türk Ceza Kanunu’nun 252. maddesinde yer alan rüşvet suçu ile ilgili olarak Askeri Ceza Kanunu’nun 135. maddesindeki yollama nedeniyle askeri mahkemelerin görevli olabileceği düşünülebilir ise de, askeri hizmet ve vazife ile ilgili bir yetkinin sonucunda örgütle bağlantı kurulduğu ya da örgüte yardım edildiği, menfaat temin edildiği söylenemeyeceğinden bu suç yönünden de askeri yargıda yargılama yapma imkânının  bulunmadığı, ağır ceza mahkemesinde yapılan kovuşturma neticesinde örgüt ve rüşvet suçlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verilmesinin (beraat kararları kesinleşmiş olsa bile) sanıklar yönünden yargı yerini değiştirmeyeceği açıklanarak,  askeri bir suç olmayan, mağduru asker şahıs olmayan, askerlik hizmet ve görevi ile bağlantısı bulunmayan atılı suçlar yönünden sanıkları yargılama görevinin adli  yargı  yerine  ait  olduğu gerekçesiyle görevsizlik  kararı vermiş, kararın temyiz edilmeden  kesinleşmesi üzerine dava dosyası, aynı Mahkemece, Mahkememize gönderilmiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE: Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümünün, Nuri NECİPOĞLU’nun Başkanlığında, Üyeler; Kenan YUMUŞAK, Osman ATALAY, Gökhan KARABURUN, Mehmet AVCIOĞLU, Sevilay TEMİZYÜREK BATIR, Remzi İĞREK’in katılımlarıyla yapılan 28.11.2016 günlü toplantısında; Raportör-Hâkim G. Fatma BÜYÜKEREN’in, başvurunun reddi yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Halil İbrahim ÇİFTÇİ ile Askeri Yargıtay Başsavcı Yardımcısı  Ekin MANAV’ın, başvurunun reddine ilişkin yazılı ve sözlü  açıklamaları dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Dosyanın incelenmesinde, adli yargı yerince verilen görevsizlik kararının itiraz yolu açık olmak üzere verildiği anlaşılmıştır.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 34. maddesi ikinci fıkrasında, “Kararlarda, başvurulabilecek  kanun yolu, süresi, mercii ve şekilleri belirtilir” denilmiş, 223. maddesinin onuncu fıkrasında, “Adli yargı dışındaki bir yargı merciine yönelik görevsizlik kararı kanun yolu bakımından hüküm sayılır”  düzenlemesi yer almış, 232. maddesinin altıncı fıkrasında ise, “Hüküm fıkrasında, 223 üncü maddeye göre verilen kararın ne olduğunun, uygulanan kanun maddelerinin, verilen ceza miktarının, kanun yollarına başvurma ve tazminat isteme olanağının bulunup bulunmadığının, başvuru olanağı varsa süresi ve merciinin tereddüde yer vermeyecek şekilde açıkça gösterilmesi gerekir” hükmüne yer verilmiştir.

2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Kanun’un “Olumsuz görev uyuşmazlığı” başlığı altında düzenlenen 14. maddesinde, “Olumsuz görev uyuşmazlığının bulunduğunun  ileri sürülebilmesi için adli, idari veya askeri yargı mercilerinden en az ikisinin tarafları, konusu ve sebebi aynı olan davada kendilerini görevsiz görmeleri ve bu yolda verdikleri kararların kesin veya kesinleşmiş olması gerekir” denilmektedir.

Uyuşmazlığın incelenebilmesi için, 2247 sayılı Yasa’nın 1 ve 14. maddeleri uyarınca, yargı yerlerince verilen kararların kesin veya kesinleşmiş olması gerekmektedir. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun  223. maddesinin onuncu fıkrası hükmü uyarınca yargı yolunu değiştirmeye yönelik görevsizlik kararlarının temyize tabi oldukları kuşkusuzdur. Böylece, başvuracağı kanun yolu, süresi, mercii yasaya uygun olarak gösterilmeyen kararın kesinleşmesinden söz edilmesine olanak yoktur. Bu nedenle, sanıklara yukarıda açıklanan haklarını belirtir nitelikte tebligat yapılarak temyiz süresinin beklenmesi, görevsizlik kararı kesinleştikten sonra dosyanın Mahkememize gönderilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nce verilen görevsizlik kararının kesinleşmemiş olması nedeniyle, 2247 sayılı Yasa’nın 1 ve 14. maddesinde belirtilen koşullar oluşmadığından, aynı Yasa’nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan başvurunun reddine karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ : 2247 sayılı Yasa’nın 1 ve 14. maddesinde belirtilen koşullar oluşmadığından, aynı Yasa’nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan BAŞVURUNUN REDDİNE 28.11.2016 günü  OYBİRLİĞİ  İLE  KESİN OLARAK karar verildi.

           Başkan

Nuri NECİPOĞLU

 

 

 

 

 

 

 

 

Üye

Kenan YUMUŞAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üye

Mehmet AVCIOĞLU

 

Üye

Osman ATALAY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üye

Sevilay TEMİZYÜREK BATIR

Üye

Gökhan KARABURUN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üye

Remzi İĞREK