);

Single Blog Title

This is a single blog caption

Ödemelerin Nasıl İspatlanacağına Dair Emsal Karar

Yargıtay, işçi ve işveren arasında meydana gelen uyuşmazlıkta işçinin temyiz başvurusunu yerinde bularak fazla mesai ücreti ödemesinin tanıklarla değil belgelerle ispat edilmesi gerektiğine dair karar verdi.

Yargıtay’dan Ödemelerin Nasıl İspatlanacağına Dair Çok Konuşulacak Karar!

Yargıtay, işçi ve işveren arasında meydana gelen uyuşmazlıkta işçinin temyiz başvurusunu yerinde bularak fazla mesai ücreti ödemesinin tanıklarla değil belgelerle ispat edilmesi gerektiğine dair karar verdi.

Bu kararın emsal niteliğinde bir karar olması sebebiyle yüksek mahkeme, ücret alacağı davasında mahkemeye sunulacak ödeme yapıldığına dair belgelerin ispat gücünün tanık anlatımının önüne geçeceğine, yapılan ödemenin belgeyle ispatının zorunluluğuna hükmetti.

Bir işyerinde makine görevlisi olarak çalışan bir işçi, işyerinden haksız yere çıkarıldığını, işyerinde 5 maaş ücret alacağının kendisine ödenmediğini.

Sigorta priminin geç yatırıldığını ve prim ödeme tutarının almış olduğu maaştan düşük gösterilerek hak kaybına uğradığını, ayda iki kere pazar günleri çalıştığını, hafta tatili ve fazla çalıştığı günlere dair fazla mesai alacağının ödenmediğini gerekçesiyle kıdem tazminatı, fazla mesai ücret alacağı ve hafta tatili ücret alacaklarına dair 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’ ne başvurarak bu alacaklarının işveren tarafından ödenmesini talep etti.

Davalı konumundaki işveren ise mahkemede vermiş olduğu beyanında işçinin devamsızlık sebebiyle haklı olarak işten çıkarıldığını, işçinin işyerinin düzenini bozduğunu, sürekli izin alarak işleri aksattığını, yıllık izinlerinin kendisine kullandırıldığını, mesai saatlerine işçinin riayet etmediğini ve 3 gün işe gelmemesi sebebiyle iş sözleşmesinin feshedildiğini belirterek davanın reddini talep etmiştir. Davayı inceleyen mahkeme kıdem tazminatının işçiye ödenmesine hükmederken işveren tarafından delil olarak gösterilen maaş bordroları, tanık beyanları ile dini bayramlarda çalışılmadığına ve son 3 ayda fazla mesai ve hafta tatili ücret alacağının ödenmediğinin bu beyanlar ile anlaşıldığına karar verdi.

Davadan ilk derece mahkemesinde yeterli sonuç alamayan işçi, konuyu Yargıtay’a taşıyarak temyiz başvurusunda bulundu. Bunun üzerine Yargıtay 9. Hukuk Mahkemesi tanık beyanlarının ödeme konusunda belge niteliği taşımadığına hükmederek tanık beyanlarının ödeme ispatında kullanılamayacağına karar verdi.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi: “Ödeme Belge İle İspat Edilir!”

İşçinin işverenden alacaklarının ödenmemesiyle ilgili ilk derece mahkemesi kararını temyiz etmesiyle davaya bakan Yargıtay Hukuk Dairesi fazla mesai ücreti gibi ödemelerin tanık beyanlarıyla değil ödeme dekontları ve belgelerle ispat edilmesi gerektiğine karar verdi.

Yüksek mahkeme kararında; “davacının fazla mesai ücret taleplerine dair hüküm verilirken işyerinde çalışan diğer işçilerin son 3 ay hariç fazla mesai ücreti alındığına dair tanık beyanlarına dayanarak hüküm kurulmasının doğru olmadığı, fazla mesai ücreti ödemesi yapıldığına dair yazılı belge bulunması gerektiği” değerlendirilerek işçinin fazla mesai ücret alacağı talebinin eksik incelenmesi ve eksik ödenmesi gerekçesiyle temyiz başvurusunu kabul etmiş, ödemenin tanıkla değil yazılı belgelerle ispatlanmasına karar vererek asliye hukuk mahkemesinin kararının hatalı olduğuna hükmetmiştir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından oy birliği ile alınmış bu karar ödemelerin belgeyle ispatlanması gerektiğine dair diğer mahkemelere de yol gösterici nitelikte olduğundan ödemenin tanıklarla yapılamayacağına dair emsal niteliğinde bir karara imza atılmıştır.