);

Single Blog Title

This is a single blog caption
Araç Değer Kaybı Rayiç Değer

ARAÇ DEĞER KAYBI – RAYİÇ DEĞER

Maddi hasarlı trafik kazalarında kazaya karışan araçlar polis çağırmaksızın kendi aralarında kaza tespit tutanağı düzenleyebilirler. Maddi hasarlı trafik kazası sonucu tarafların tutanağın tutulması bakımından anlaşamaması durumunda kaza maddi hasarlı da olsa polis çağırmak ve tutanak tutulmasını sağlamak gerekmektedir. Aksi takdirde zorunlu sigorta(trafik sigortası) ve ihtiyari sigorta(kasko) ile aracın onarılmasını veya perte çıkartılmasını sağlamak güçleşebilir. Araç Değer Kaybı Tazminatı ,genel anlamıyla hasar gören aracın durumunu niteleyen bir kavramdır. Araç değer kaybı, hasar alarak onarım gören aracın ikinci el piyasa değerindeki düşüşü ifade eder. Kaza geçirip hasar gören araç, en iyi şekilde tamir edilmiş olsa bile değerinde bir düşüş olacağından araçta meydana gelen değer kaybına istinaden belirlenecek tazminatı ifade eder. Kusuru olmaksızın trafik kazasında aracı hasar gören sürücülerin araçları karşı tarafın trafik sigortasından, karşı tarafın sigortası olmaması durumunda ise sizin kaskonuz tarafından karşılanmaktadır.

Hasar gören araç yetkili servisi tarafından onarılmakta ve gerekli parçaları ise orijinalleri ile değiştirilmektedir. Ancak sonraki süreçte araçta hasar kaydı bulunacaktır. Bir araçta hasar kaydının bulunması aracın ikinci el piyasa değerinin altında satılmasına ve kimi zaman da alıcı dahi bulunamamasına neden olabilmektedir. Yine Dava sürecinde aracınızda meydana gelen hasarın miktarını talep edebileceğiniz gibi, aracın tamiri için gereken zararı,kame araç bedelini ve araç hasarlı olduğu için uğradığı değer kaybını da karşı taraftan talep edebilirsiniz. Araç Değer kaybı davasında zamanaşımı süresi kazanın meydana gelme tarihinden itibaren 2 (İki) yıldır. Ancak Ölümlü yada yaralanmalı bir kazadaki maddi hasara ilişkin zamanaşımı süresi değişmektedir. Maddi hasarlı bir trafik kazası nedeniyle aracınız değer kaybettiyse kazanın meydana gelmesinde sizin dışınızdaki kusur durumunun varlığına göre, karşı tarafın kusur oranına göre karşı aracın trafik poliçesine araç değer kaybı tazminatı davası açmanız gerekmektedir.

Araç Değer Kaybı için Yargıtay Emsal kararlarından biri şu şekildedir; Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin 18.03.2002 tarihli E. 2001/12342, K. 2002/3124 Kararında “… Dava trafik kazasından doğan tazminat isteği olup mahkemece bilirkişi raporuna dayanılarak davacıya ait araçta değer kaybı olmayacağı benimsenmiştir. Aracın onarıldıktan sonra mübadele ( rayiç ) değerinin olaydan önceki mübadele değerinden az olacağının kabulü gerekir. Çünkü tamamen onarılmış olsa bile bu araba tahribatın izlerini taşımaktadır.izlerini taşımaktadır. Onarılmış durumdaki değeri, ne kadar iyi onarılmış olursa olsun kural olarak aynı nitelikteki hiç hasara uğramayan araç değerinden düşüktür ve bu da cari değerinden kaybettirmektedir.O halde mahkemece sadece aracın resmi oluşu nedeniyle piyasada alım satımı yapılmayacağı ve ekonomik ömrünün sonuna kadar kullanılacağı gerekçeleriyle değer kaybı olmayacağını belirten bilirkişi raporuna dayanılarak karar verilmiş olması hatalıdır.