);

VERGİ HUKUKU

Vergi Hukuku

VERGİ HUKUKU

Vergi Kanunlarının Uygulanma Alanları

Vergilendirme Süreci ve Vergi Borcunun Ortadan Kalkması

Verginin Tarhı Verginin Hesaplanması Süreci

A. Beyana Dayanan Tarh

B. Ikmalen Vergi Tarhı

C. Resen Vergi Tarhı

D. Verginin İdarece Tarhı

VERGİ TARHINDA HAZIRLAYICI İŞLEMLER

B. Yoklama

C. İnceleme

D. Arama

E. Bilgi Toplama

F. Takdir Komisyonlarınca Matrah Saptanması

VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA İDARİ ÇÖZÜM YOLLARI

A. Uzlaşma

B. Vergi Hataları ve Düzeltme

1. Genel olarak

2. Vergi Hataları

a. Hesap hataları

aa. Matrahta hata

bb. Vergi miktarında hata

cc. Çifte vergi

b. Vergilendirme hataları

aa. Yükümlü kişide hata

bb. Yükümlülükte hata

cc. Konuda hata

dd. Vergilendirme ve muafiyet döneminde hata

3. Düzeltme kapsamı dışında kalan diğer konular

4. Düzeltme yolları

5. Düzeltme zamanaşımı

6. Düzeltme ve yargısal çözüm

VERGİ SUÇ VE CEZALARININ ÇEŞİTLERİ

A. Mali Nitelikli Suç ve Cezalar

1. Kaçakçılık

2. Ağır Kusur

3. Kusur

4. Usulsüzlük

B. Ceza Hukuku Anlamında Suç ve Cezalar

1. Kaçakçılık

2. Kaçakçılığa teşebbüs

3. Vergi mahremiyetinin ihlâli suçu

4. Yetkili makam ve memurlara bilgi vermeme suçu

5. Yükümlülerin özel işlerini yapma suçu

  • Vergi Hukuku konusunda her türlü hukuki danışmanlık ve hukuki yardım ve hukuki destek hizmetli vermekteyiz.