);

SİGORTA HUKUKU

Sigorta Hukuku

SİGORTA HUKUKU

 • Uluslararası Ticari Sözleşmeler
 • Yurtiçi-yurtdışı Hasar Ekspertiz Hizmeti, Deniz Survey, Gözetim Hizmetleri
 • Yeşil Kart Sigortası (Yabancıların karıştığı veya yurt-dışında meydana gelen trafik kazaları)
 • Lojistik ve Taşımacılık Danışmanlığı Eğitim ve Sunum Hizmetleri.
 • Tehlikeli Madde Taşımacılığı (SRC5-ADR) Eğitim ve Sunum Hizmetleri.
 • Yurtdışında gayrimenkul alımı ile vatandaşlık (ABD & AB)
 • Sağlık Hukuku ve Doktor Hataları Şirket Birleşme, Devir ve Hisse Değişimi işlemleri ile Due Diligence,
 • Kara, Deniz, Hava Taşımacılığından kaynaklı Sigorta, Hasar Süreci, Rücu ve Tazminat davaları, Eğitim ve Sunum Hizmetleri.
 • Sakatlık veya Ölüm nedeniyle Destekten Yoksun Kalma, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları Eğitim ve Sunum Hizmetleri.
 • Tüm Branşlarda Sigorta İşlem ve Davaları (Trafik, Dahili Su, Yangın, Mühendislik Emtia Nakliyat, Sağlık, ,Makine Kırılması)
 • Araç Değer Kaybı Talepleri,
 • Uluslararası Ticari Sözleşmeler
 • Yeminli Tercümanlık Hizmeti
 • Yurtiçi-yurtdışı Hasar Ekspertiz Hizmeti, Deniz Survey, Gözetim Hizmetleri
 • Lojistik ve Taşımacılık Danışmanlığı
 • Tehlikeli Madde Taşımacılığı (SRC5 – ADR)
 • Sağlık Hukuku ve Doktor Hataları,
 • Birleşmiş Milletler (UN), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) , Uluslararası Göç Örgütü (IMO) mevzuatı ve davaları.
 • Acenteliğin feshinden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkları,
 • İnsan Kaynakları, İş Hukuku , Finans Matematiği Eğitim ve Sunum Hizmetleri.
 • Ulusal ve Uluslararası Tahkim sisteminde yer alan kuruluşlarda hukuksal uyuşmazlıkların takibi,
 • Ayrıca Yeminli Tercüman – Avukatlarimiz ile Fransızca, Ispanyolca, Portekizce, Almanca ve Ingilizce dillerinde Noter onaylı Yeminli Tercümanlık ve sözleşme hazırlanması hizmetleri vermekteyiz,
 • Alacakların tahsili ve yapılandırılması,
 • Rücu Davaları

Daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçiniz..