);

İDARE HUKUKU

Ceza Hukuku

İDARE HUKUKU

  • Her türlü idari işlem ve eyleme karşı İdare Mahkemelerinde ve Danıştay’ da açılacak iptal ve tam yargı davaları, idari para cezalarından kaynaklanan davalar
  • Disiplin Soruşturmaları, İdari Mercilere Müracaat Yolları Hakkında Danışmanlık