);

Single Blog Title

This is a single blog caption

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi   2020/13 E.  2020/2 K.

19. Hukuk Dairesi         2020/13 E.  ,  2020/2 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

– KARAR –
Taraflar arasındaki uyuşmazlık, kameriye yapım işini konu alan eser sözleşmesinden kaynaklanmaktadır. Kararın temyiz incelenmesi görevi Yargıtay Yüksek 15. Hukuk Dairesi’ ne ait olup, 6723 sayılı Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 21/2. maddesi ile değişik 2797 sayılı Kanun’un 60/3. maddesi gereğince dosyanın anılan Yüksek Daireye gönderilmesi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle dosyanın görevli Yargıtay Yüksek 15. Hukuk Dairesi Başkanlığı’na GÖNDERİLMESİNE, 13/01/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.