);

Single Blog Title

This is a single blog caption

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi         2020/302 E.  ,  2020/739 K

11. Hukuk Dairesi         2020/302 E.  ,  2020/739 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : SAMSUN BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 3. HUKUK DAİRESİ

Taraflar arasındaki dava, karayolları zorunlu mali mesuliyet sigortası kapsamında ödenen bedelin rücuen tazmini istemine ilişkindir.
Uyuşmazlığın niteliğine ve tarafların sıfatına göre, dosyanın temyiz incelemesi Yargıtay 17. Hukuk Dairesi’nin görevine girmektedir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, dosyanın görevli Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Başkanlığı’na GÖNDERİLMESİNE, 23/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.