);

Single Blog Title

This is a single blog caption

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi         2020/259 E.  ,  2020/738 K.

11. Hukuk Dairesi         2020/259 E.  ,  2020/738 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki dava, genel hizmet sözleşmesinden kaynaklanmaktadır.
Uyuşmazlığın niteliğine ve tarafların sıfatına göre, dosyanın temyiz incelemesi Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin görevine girmektedir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, dosyanın görevli Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Başkanlığı’na GÖNDERİLMESİNE, 23/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.