);

Single Blog Title

This is a single blog caption

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi         2020/208 E.  ,  2020/736 K.

11. Hukuk Dairesi         2020/208 E.  ,  2020/736 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 16. HUKUK DAİRESİ

Taraflar arasındaki dava, tacirler arası satımdan kaynaklanmaktadır.
Uyuşmazlığın niteliğine ve tarafların sıfatına göre, dosyanın temyiz incelemesi Yargıtay 19. Hukuk Dairesi’nin görevine girmektedir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, dosyanın görevli Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Başkanlığı’na GÖNDERİLMESİNE, 23/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.