);

Single Blog Title

This is a single blog caption

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi         2020/156 E.  ,  2020/453 K.

11. Hukuk Dairesi         2020/156 E.  ,  2020/453 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki uyuşmazlık, tasaruffun iptali isteminden kaynaklanmaktadır.
Uyuşmazlığın niteliğine ve tarafların sıfatına göre, dosyanın temyiz incelemesi Yargıtay 17. Hukuk Dairesi’nin görevine girmektedir. Ancak, bu Dairece dosya Dairemize gönderilmekle iki daire arasındaki iş bölümü sorununun giderilmesi için dosyanın Hukuk İşbölümü İnceleme Kurulu’na gönderilmesi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, dosyanın işbölümü yönünden bir karar verilmek üzere Hukuk İşbölümü İnceleme Kurulu’na GÖNDERİLMESİNE, 16/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.