);

Single Blog Title

This is a single blog caption

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi  2020/63 E. 2020/133 K.

1. Hukuk Dairesi         2020/63 E.  ,  2020/133 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : ELATMANIN ÖNLENMESİ

-KARAR-
Mahkeme kararındaki nitelendirmeye göre dava; el atmanın önlenmesi ve ecrimisil istemine ilişkin olup; davalı tarafça karar düzeltme yoluna başvurulmuştur.
Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 11.01.2019 tarih ve 1 sayılı kararı ile hazırlanan, 30.01.2019 tarihli ve 2009/1 sayılı Yargıtay Büyük Genel Kurulunca kabul edilip 31.01.2019 tarihli ve 30672 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.02.2019 günü yürürlüğe giren hukuk dairelerine ilişkin iş bölümü uyarınca bu davanın temyiz incelemesi Yargıtay 8. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.
Hâl böyle olunca, 2797 sayılı Yargıtay Kanunu’nun 23.07.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6723 sayılı Kanun’un 21. maddesi ile değişik 60/3. maddesi gereğince dosyanın Yargıtay 8.Hukuk Dairesine GÖNDERİLMESİNE, 13.01.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.