);

Uzmanlık Alanlarımız

Buromuz çalışma alanı olarak özellikle; Sigorta Hukuku ; Şirketler, Birleşme ve Devralmalar, İcra ve İflas, Finans, İş, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları, Gayrimenkul, Tapu İptal ve Tescil, Kat Mülkiyeti, Kamulaştırma, Kamulaştırmasız El Atma, İmar Uygulamaları Nedeniyle Bedele Dönüştürme, Ticaret, Sigorta, Aile, Sağlık, Tazminat, Bilişim ve Ceza Hukuku alanlarında olmak üzere bedeni zararların tazminine ilişkin davalar,hekim sorumluluğu, acentelik işlem ve sözleşmelerinden kaynaklanan davalar olmak üzere geniş bir yelpazede avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Hukuk Büromuz, müvekkillerimizin faaliyet gösterdiği iş alanlarında geçerli olan koşulları analiz etmek suretiyle ihtiyaçlarını karşılayacak hukuki çözümler sunmak için çalışmakta en verimli şekilde çözüme ulaşmak için araştırma ve çalışma yapmanın yanı sıra akademisyenler ve hukuk bürolarıyla da işbirliği içerisindedir. Büromuz müvekkillerine kaliteli hizmet sunabilmek ve değişen durumlara derhal uyum sağlayabilmek için ihtiyaç duyulan tüm konularda uzman kişi ve kurumlarla işbirliği içinde çalışmakta olup her bir müvekkiliyle uzun yıllara dayanan ilişkiler kurmayı esas almaktadır.

UZMANLIK ALANLARIMIZ

Avukat Arabulucu

ARABULUCULUK

Arabuluculuk, günümüzde dostane yollarla uyuşmazlık çözüm yöntemleri içinde en yaygın olarak bilinen ve uygulanan uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabulucu Kimdir Arabulucu, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve...
Daha Fazla

TİCARET HUKUKU

Avukatlarımız, yerli ve yabancı müvekkillerinin talebi doğrultusunda şirket açılışlarının gerçekleştirilmesi ve tescili, ticaret adı ve işletme ünvanı tescili işlemlerinin yürütülmesi başta olmak üzere, genel kurul...
Daha Fazla
Bankacilik ve Finans Hukuku

BANKACILIK VE FİNANS

Uğur Hukuk Bürosu her türlü icra hukuku davalarının alınması ve takibi, alacak tahsili, ödeme sözleşmelerinin hazırlanması, haciz, rehin vb. alacak takibi işlemleri, borçlu ve alacaklı...
Daha Fazla
İcra İflas Hukuku

İCRA – İFLAS HUKUKU

Uğur Hukuk Bürosu, alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktadır. Bu...
Daha Fazla
Ceza Hukuku

CEZA HUKUKU

Uğur Hukuk Bürosu ceza hukukunda suç vasfı taşıyan bütün eylemler için hizmet vermektedir. Büromuzda ceza yargılanmasının temelini soruşturma aşamasından , mahkemece yapılan kovuşturma aşamasına olan...
Daha Fazla
Gayrimenkul Hukuku

GAYRİMENKUL HUKUKU

Büromuz Gayrimenkul Hukuku alanında belirttiğimiz çalışma alanlarında danışmanlık ve dava takip hizmeti sunmaktadır. Muvazaalı tapu devri işlemlerinin iptali için dava açılması ve takip edilecek neticelendirmesi....
Daha Fazla
Kişiler Hukuku

KİŞİLER HUKUKU

Kişiler hukuku bağlamında büromuzca sunulan hukuki hizmetler şu şekildedir. Vasi tayini davaları Gaiplik kararının alınması İsim / Soyadı ve yaş tashihi davaları, Her türlü hukiki...
Daha Fazla
Tüketici Hukuku

TÜKETİCİ HUKUKU

Tüketici hukuku kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu , zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve...
Daha Fazla
Kira Hukuku

KİRA HUKUKU

Kira Hukuku Bağlamında, büromuzca sunulan hizmetler şunlardır. Kiraz sözleşmesinin hazırlanması, kiralanan taşınmazın haliye işlemleri için tahliye davası, Kira tespit davası, Ödenmemiş kira ücretlerine karşın, kira...
Daha Fazla
Ceza Hukuku

BEDENİ ZARAR TAZMİNİ

Bedeni Zarar Tazmini – Haksız Fiilden Doğan Borçlar Cismani Zarar Tazminat Davası A. Sorumluluk I. Genel olarak MADDE 49- Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına...
Daha Fazla
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İş Hukuku alanında çalışmalarımızda yasal değişiklikler ve gelişmeler yanında iş hukuku alanında doktrindeki mevcut görüşlere ve yargı kararlarına da dikkate alarak hukuk hizmet sunmaktayız. İş sözleşmelerinin düzenlenmesi, İş Sağlığı...
Daha Fazla
Sigorta Hukuku

SİGORTA HUKUKU

Uluslararası Ticari Sözleşmeler Yurtiçi-yurtdışı Hasar Ekspertiz Hizmeti, Deniz Survey, Gözetim Hizmetleri Yeşil Kart Sigortası (Yabancıların karıştığı veya yurt-dışında meydana gelen trafik kazaları) Lojistik ve Taşımacılık...
Daha Fazla
FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HUKUKU

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HUKUKU

PATENT VE MARKA YÖNETİMİ Genel Anlamda Hizmet Kapsamı:   Yurt içi ve Yurt Dışı marka ön araştırması, Marka ve Endüstriyel tasarım müracaatları, Tescil altına alınan...
Daha Fazla
Ceza Hukuku

İDARE HUKUKU

Her türlü idari işlem ve eyleme karşı İdare Mahkemelerinde ve Danıştay’ da açılacak iptal ve tam yargı davaları, idari para cezalarından kaynaklanan davalar Disiplin Soruşturmaları,...
Daha Fazla
Yabancılar Hukuku

YABANCILAR HUKUKU

Türkiye’ye yurtdışından gelen ve tabi oldukları hukuk dalı vatandaşlık hukuku dur. Vatandaşlık başvuruları son dönemde çok ciddi artış göstermiş olmakla birlikte yabancıların Türkiye’de çalışma ve...
Daha Fazla
Bilişim Hukuku

BİLİŞİM HUKUKU

Bilişim Yoluyla İşlenen Suçların Yapısı Bilgisayar ve iletişim teknolojileri kullanılarak işlenen suçlara beyaz yaka suçları da denilir. Bu tür suçların genel olarak ortak özellikleri: Bilişim...
Daha Fazla
Vergi Hukuku

VERGİ HUKUKU

Vergi Kanunlarının Uygulanma Alanları Vergilendirme Süreci ve Vergi Borcunun Ortadan Kalkması Verginin Tarhı Verginin Hesaplanması Süreci A. Beyana Dayanan Tarh B. Ikmalen Vergi Tarhı C....
Daha Fazla
Tahkim ve uyuşmazlık Çözümü

TAHKİM VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

Uyuşmazlık çıkmadan amaca uygun hukuki önlem ve tedbirlerin alınmış olmasının, müvekkillerimizin gereksiz, maliyetli ve zaman alıcı davalardan kaçınabilmesi için önemli olduğunun farkındayız. Bu yüzden, herhangi...
Daha Fazla
Bakırköy Aile Avukatı

BAKIRKÖY AİLE AVUKATI

Aile hukuku, oluşturan kişilerin hak ve görevlerini konu alan hukuk dalıdır. Aile hukukunun başlıca konuları şunlardır; Nişanlanma , Evlenmenin hükümleri ve koşulları, Boşanmanın sonuçları ve koşulları, Mal rejimleri , Aile Konutu, Soybağı, Evlat...
Daha Fazla
Mirasa Hukuku

MİRAS AVUKATI BAKIRKÖY

Miras Hukuku, gerçek kişinin ölümü veya gaipliği halinde bu kişinin malvarlığının kimlere ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk dalıdır. Sunduğumuz hizmetler ise şunlardır; Vasiyetname Hazırlanması...
Daha Fazla