);

Taraf Bilirkişiliği

Ankara Barosu CMK Eğitim Semineri Katılım Sertifikası, Ankara Barosu Adli Yardım Semineri Katılım Sertifikası, 
Türkiye Barolar Birliği Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Eğitim Semineri Katılım Sertifikası,
Türkiye Barolar Birliği Toprak Hukuku Özel Eğitim Semineri Katılım Sertifikası, 
Türkiye Barolar Birliği ‘’ Enerji Hukuku’’ Özel Eğitim Semineri Katılım Sertifikası
Türkiye Barolar Birliği ‘’ Sağlık Hukuku ‘’ Özel Eğitim Semineri Katılım Sertifikası,
Türkiye Barolar Birliği ‘’ Tazminat Hukuku ve Hesaplamalar ‘’ Özel Eğitim Semineri Katılım Sertifikası,
Türkiye Barolar Birliği ‘’ Bilişim Suçları ‘’ Özel Eğitim Semineri Katılım Sertifikası,
Türkiye Barolar Birliği ‘’ Vergi Hukukunda Cezalar’’ Özel Eğitim Semineri Katılım Sertifikası,
Türkiye Barolar Birliği ‘ ’Kentsel Dönüşüm ‘’ Özel Eğitim Semineri Katılım Sertifikası,
Okan Üniversitesi ‘’Aktüerya Hukuku ve Bilirkişilik Eğitimi’’ Katılım Sertifikası,

Türkiye Barolar Birliği ‘’İş Güvenliği ve İş Kazaları (Bilirkişilik) ‘’ Özel Eğitim Semineri,
Türkiye Barolar Birliği ‘’Bankacılık ve Sermaye Piyasası Hukuku’’ Özel Eğitim Semineri,
Türkiye Barolar Birliği ‘’Kamu İhale Hukuku’’ Özel Eğitim Semineri,
İstanbul Zaim Üniversitesi ‘’Uluslararası Tahkim’’ akredite Özel Eğitim Katılım Sertifikası,
Esenyurt Üniversitesi ‘’Tazminat Hukuku Eğitimi’’ Katılım Sertifikası,
Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı ‘’Gelişmeler ışığında Destekten Yoksun Kalma Zararı Ve Sigortacının Sorumluluğu ‘’ Katılım Sertifikası,
Türkiye Barolar Birliği ‘’ Tüketici Hukuku ‘’ Özel Eğitim Semineri Katılım Sertifikası,
Sakarya Üniversitesi ‘’Patent ve Marka Yönetimi’’ Uzmanlık Eğitim Sertifikası,
Grafoloji –‘’Sahte Belge Yazı ve İmza İnceleme’’- Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Sertifikası.
‘’ Trafik Kazaları Bilirkişiliği ‘’ – Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Sertifikası.

Av.Talih Uyar ile Menfi Tespit ve İstirdat Davaları Eğitimi Katılım Sertifikası, 
Av.Talih Uyar ile Yargıtayın İcra ve İflas Hukukuna ilişkin Son İçtihatları Eğitimi Katılım Sertifikası,
Özel rapor talep edilmesi durumunda hazırlanacak Hukuki Mütalaanın ( Özel Raporun) belirtmiş olduğum adresime gönderilmesini,
hazırlanacak raporun fikir vermek ve kıyaslama yapmak amacıyla kullanılabileceğini,
H.M.K. 293. madde gereği mahkemelere Uzman Görüşü olarak sunulabilse dahi mahkemeler tarafından kabul edilme zorunluluğu bulunmadığını, 
mahkeme nezdinde bağlayıcılığının bulunmadığını farklı hesaplama ve bilirkişi yöntemlerinin mevcut olduğunu verilecek raporun farklı görüşlere
tabi olabileceğini bildiğimi UYARI ve açıklamaları okuduğumu şimdiden kabul ve taahhüt ettiğimi beyan ederim.