);

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İş Hukuku alanında çalışmalarımızda yasal değişiklikler ve gelişmeler yanında iş hukuku alanında doktrindeki mevcut görüşlere ve yargı kararlarına da dikkate alarak hukuk hizmet sunmaktayız.

 • İş sözleşmelerinin düzenlenmesi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
 • Fazla Çalışma (Fazla Mesai) Ücreti Hesaplaması,Ücret Tespiti,
 • Hafta Tatili Ücreti,Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti ,Yıllık İzin Ücreti ,Hesaplamaları,
 • Kıdem Tazminatı İhbar TazminatıHesaplamaları,
 • Kötüniyet Tazminatı,Sendikal Tazminat,
 • Eşit Davranma Borcu ve Ayrımcılık Tazminatı,
 • İş güvencesi ve iş güvencesinden kaynaklanan işçilik alacakları hesaplamaları,
 • Maddi ve Manevi Tazminat Talepleri,
 • Asıl İşveren ve Altişveren ilişkisinde İşçilik alacakları,Cezai Şart,İkale (Bozma) Sözleşmesi,.
 • İşe iade davası ve işe iade davası sonucu hesaplamalar,
 • Hizmet tespiti davaları,Meslek Hastalığı ve Ölümlü ve yaralanmalı iş kazası tazminat davaları,
 • Bu konularda her türlü hukuki danışmanlık ve hukuki yardım ve hukuki destek hizmetli vermekteyiz.