);

Practice Areas – Classic 1 Column

Avukat Arabulucu

ARABULUCULUK

Arabuluculuk, günümüzde dostane yollarla uyuşmazlık çözüm yöntemleri içinde en yaygın olarak bilinen ve uygulanan uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabulucu Kimdir Arabulucu, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirerek onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini ve aralarında iletişim sürecinin...
Daha Fazla

TİCARET HUKUKU

Avukatlarımız, yerli ve yabancı müvekkillerinin talebi doğrultusunda şirket açılışlarının gerçekleştirilmesi ve tescili, ticaret adı ve işletme ünvanı tescili işlemlerinin yürütülmesi başta olmak üzere, genel kurul ve yönetim kurullarının toplanmasına ilişkin prosedürün yerine getirilmesi ve toplantının sağlıklı olarak sona erdirilmesi, kurul kararlarına ilişkin ihtilafların giderilmesi konularında...
Daha Fazla
Bankacilik ve Finans Hukuku

BANKACILIK VE FİNANS

Uğur Hukuk Bürosu her türlü icra hukuku davalarının alınması ve takibi, alacak tahsili, ödeme sözleşmelerinin hazırlanması, haciz, rehin vb. alacak takibi işlemleri, borçlu ve alacaklı lehine toplantılara katılım, iflasın ertelenmesi davaların hazırlanması ve takibi konularda deneyimli bir büro olarak şirket ve şahıslara danışmanlık yapmakta ve...
Daha Fazla
İcra İflas Hukuku

İCRA – İFLAS HUKUKU

Uğur Hukuk Bürosu, alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktadır. Bu alandaki hizmetler, alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde dava takibi işlerini de kapsamaktadır....
Daha Fazla
Ceza Hukuku

CEZA HUKUKU

Uğur Hukuk Bürosu ceza hukukunda suç vasfı taşıyan bütün eylemler için hizmet vermektedir. Büromuzda ceza yargılanmasının temelini soruşturma aşamasından , mahkemece yapılan kovuşturma aşamasına olan kısım için detaylı bir araştırma yapılmaktadır. Yargılama sonucunda verilen kararlar için kanun yollarına başvurular ile kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirinin...
Daha Fazla
Gayrimenkul Hukuku

GAYRİMENKUL HUKUKU

Büromuz Gayrimenkul Hukuku alanında belirttiğimiz çalışma alanlarında danışmanlık ve dava takip hizmeti sunmaktadır. Muvazaalı tapu devri işlemlerinin iptali için dava açılması ve takip edilecek neticelendirmesi. Tapu Kaydının iptali ve tescil talepli gayrimenkul davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi Kat mülkiyetinden kaynaklı ihtilafların çözümlenmesi için dava...
Daha Fazla
1 2 3 5