);

Practice Areas – 2 Columns With Filter

Avukat Arabulucu

ARABULUCULUK

Arabuluculuk, günümüzde dostane yollarla uyuşmazlık çözüm yöntemleri içinde en yaygın olarak bilinen ve uygulanan uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabulucu Kimdir Arabulucu, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirerek...
Daha Fazla

TİCARET HUKUKU

Avukatlarımız, yerli ve yabancı müvekkillerinin talebi doğrultusunda şirket açılışlarının gerçekleştirilmesi ve tescili, ticaret adı ve işletme ünvanı tescili işlemlerinin yürütülmesi başta olmak üzere, genel kurul ve yönetim kurullarının toplanmasına ilişkin prosedürün yerine...
Daha Fazla
Bankacilik ve Finans Hukuku

BANKACILIK VE FİNANS

Uğur Hukuk Bürosu her türlü icra hukuku davalarının alınması ve takibi, alacak tahsili, ödeme sözleşmelerinin hazırlanması, haciz, rehin vb. alacak takibi işlemleri, borçlu ve alacaklı lehine toplantılara katılım, iflasın ertelenmesi davaların hazırlanması...
Daha Fazla
İcra İflas Hukuku

İCRA – İFLAS HUKUKU

Uğur Hukuk Bürosu, alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktadır. Bu alandaki hizmetler, alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki...
Daha Fazla
Ceza Hukuku

CEZA HUKUKU

Uğur Hukuk Bürosu ceza hukukunda suç vasfı taşıyan bütün eylemler için hizmet vermektedir. Büromuzda ceza yargılanmasının temelini soruşturma aşamasından , mahkemece yapılan kovuşturma aşamasına olan kısım için detaylı bir araştırma yapılmaktadır. Yargılama...
Daha Fazla
Gayrimenkul Hukuku

GAYRİMENKUL HUKUKU

Büromuz Gayrimenkul Hukuku alanında belirttiğimiz çalışma alanlarında danışmanlık ve dava takip hizmeti sunmaktadır. Muvazaalı tapu devri işlemlerinin iptali için dava açılması ve takip edilecek neticelendirmesi. Tapu Kaydının iptali ve tescil talepli gayrimenkul...
Daha Fazla
Kişiler Hukuku

KİŞİLER HUKUKU

Kişiler hukuku bağlamında büromuzca sunulan hukuki hizmetler şu şekildedir. Vasi tayini davaları Gaiplik kararının alınması İsim / Soyadı ve yaş tashihi davaları, Her türlü hukiki danışmanlık ve hukuki yardım ve hukuki destek...
Daha Fazla
Tüketici Hukuku

TÜKETİCİ HUKUKU

Tüketici hukuku kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu , zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemler almayı amaçlamaktadır. Büromuz ise şu...
Daha Fazla
Kira Hukuku

KİRA HUKUKU

Kira Hukuku Bağlamında, büromuzca sunulan hizmetler şunlardır. Kiraz sözleşmesinin hazırlanması, kiralanan taşınmazın haliye işlemleri için tahliye davası, Kira tespit davası, Ödenmemiş kira ücretlerine karşın, kira ücretlerinin icra dairelerince tahsil işlemi, Tahliye taahhüdüne...
Daha Fazla
Ceza Hukuku

BEDENİ ZARAR TAZMİNİ

Bedeni Zarar Tazmini – Haksız Fiilden Doğan Borçlar Cismani Zarar Tazminat Davası A. Sorumluluk I. Genel olarak MADDE 49- Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Zarar...
Daha Fazla