);

Single Blog Title

This is a single blog caption

6136 SAYILI YASAYA MUHALEFET ASKERİ SUÇ NİTELİĞİ BULUNMAMASI ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA MUHALEFET 353 S. ASKERİ MAHKEMELER KURULUŞU VE YARGILAMA USULÜ K… [ Madde 9 ] 765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 36 ] 6136 S. ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER H… [ Madde 13 ]

Ceza Bölümü 1996/42 E., 1996/42 K.

 

  • 6136 SAYILI YASAYA MUHALEFET
  • ASKERİ SUÇ NİTELİĞİ BULUNMAMASI
  • ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA MUHALEFET
  • 353 S. ASKERİ MAHKEMELER KURULUŞU VE YARGILAMA USULÜ K… [ Madde 9 ]
  • 765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 36 ]
  • 6136 S. ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER H… [ Madde 13 ]

 

“İçtihat Metni”

OLAY : Başka bir hazırlık soruşturması sırasında gözaltına alınan sanığın evinde yapılan aramada: Bir adet G-L mermisi, 1 adet M-16 mermisi, 1 adet uçaksavar mermisi, 1 adet Kaleşnikof mermisi 1 adet A-6 otomatik tüfek mermisi ele geçirildiği ileri sürülerek, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Yasanın 13/son, TCK. 36. maddeleri ve 3005 sayılı Yasa hükümlerine göre yargılanması istemiyle Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığının 12.1.1996 gün ve 34-22 sayılı iddianamesiyle kamu davası açılmıştır.

BANDIRMA ASLİYE CEZA MAHKEMESİ: 1.4.1996 gün ve 114-59 sayıyla: Sanığın evinde yapılan aramada ele geçen mermilerin bir kısmının orduda kullanılan mermiler olduğu anlaşıldığından, davanın çözümünün askeri yargının görevine girdiği gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, karar temyiz edilmeyerek kesinleşmiştir.

ÇANAKKALE BOĞAZ KOMUTANLIĞI ASKERİ MAHKEMESİ: 27.8.1996 gün ve 247-204 sayıyla: 6136 sayılı Yasaya muhalefet suçunun askeri bir suç olmadığı, sanığın askeri mahkemede yargılanmasını gerektiren bir hususunda bulunmadığı, sanık asker kişi, suç da askeri bir suç olmadığı gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, karar temyiz edilmeyerek kesinleşmiştir. Böylece adli ve askeri yargı yerleri arasında 2247 sayılı Yasanın 14. maddesinde öngörüldüğü biçimde olumsuz görev uyuşmazlığı doğmuş, dosya Çanakkale Boğaz Komutanlığı Askeri Savcılığının 15.10.1996 gün ve 1 sayılı yazıları ekinde Uyuşmazlık Mahkemesine gönderilmiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE: Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümü, Selçuk Tüzün’ün Başkanlığında, İrfan Kılınç, Teoman Üneri, Seydi Yetkin, Fahrettin Demirağ, Dr. Ferhat Ferhanoğlu, A.Necmi Özler’in katılmaları ile yaptığı 20.12.1996 günlü toplantıda, raportör Hakim Ayten Anıl’ın raporu ile dosyadaki belgeler okunduktan; toplantıda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı yerine katılan Savcı Erdoğan Güneş ile Askeri Yargıtay Başsavcısı yerine katılan Hava Hakim Yarbay A.Fahir Kayacan’ın, davanın çözümünün adli yargı yerinin görevine girdiği yolundaki yazılı düşünceleri doğrultusunda; sözlü açıklamaları da dinlendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

353 sayılı Askeri Mahkemelerin Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 9. maddesinde: Askeri Mahkemenin görevleri, asker kişilerin askeri olan suçları ile bunların asker kişiler aleyhine veya askeri mahallerde yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli oldukları belirtilmiştir.

Askeri suç ise, öğretide ve uygulamada;

a) Unsurları ve cezalarının tamamı Askeri Ceza Yasasında yazılı olan, diğer bir ifadeyle, askeri Ceza Yasası dışında hiçbir ceza yasası ile cezalandırılmayan suçlar,

b) Unsurları kısmen Askeri Ceza Yasasında, kısmen diğer ceza yasalarında gösterilen suçlar,

c) Türk Ceza Yasasına atıf suretiyle, askeri suç haline getirilen suçlar olmak üzere üç grupta mütalaa edilmektedir. Sanık asker kişi değildir. Suç askeri bir suç olmayıp, askeri bir suça bağlı da bulunmamaktadır. Olayda sivil kişilerin askeri mahkemede yargılanmalarını gerektiren koşullar mevcut olmadığından davanın çözümü adli yargının görevine girmektedir.

Açıklanan nedenlerle Bandırma Asliye Ceza Mahkemesinin görevsizlik kararının kaldırılması gerekmektedir.

SONUÇ : Anlaşmazlığın niteliğine göre davanın, Adli yargı yerinde görülmesi gerektiğine, bu nedenle Bandırma Asliye Ceza Mahkemesinin 1.4.1996 günlü, 114-59 sayılı görevsizlik kararının kaldırılmasına 20.12.1996 gününde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.