);
Day

Kasım 14, 2019

ÖZET  : 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca, soruşturma konusu eylemin kabahat olduğu değerlendirilerek, Cumhuriyet savcısı tarafından verilen idari para cezasının iptali istemiyle açılan davanın, ADLİ YARGI YERİNDE çözümlenmesinin gerektiği hk.

                    T.C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ HUKUK BÖLÜMÜ ESAS     NO     : 2016/423 KARAR NO    : 2016/455 KARAR TR     : 24.10.2016 ÖZET  : 5607 sayılı Kaçakçılıkla...
Daha Fazla

VETERINER HEKIMLERI ODASI HAYSIYET DIVANININ, VETERINER HEKIM OLAN DAVACIYA, ODANIN GÖREVLENDIRME VE ONAYI OLMADAN SORUMLU YÖNETICILIK YAPTIĞINDAN BAHISLE VERDIĞI DISIPLIN CEZASINA KARŞI AÇILAN DAVANIN, İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESI GEREKTIĞI HK. VETERİNER HEKİMLİĞİ MESLEĞİNİN İCRASINA, TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ İLE ODALARININ TEŞEKKÜL TARZINA VE GÖRECEĞİ İŞLERE DAİR KANUN (6343) Madde 72 VETERİNER HEKİMLİĞİ MESLEĞİNİN İCRASINA, TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ İLE ODALARININ TEŞEKKÜL TARZINA VE GÖRECEĞİ İŞLERE DAİR KANUN (6343) Madde 7 VETERİNER HEKİMLİĞİ MESLEĞİNİN İCRASINA, TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ İLE ODALARININ TEŞEKKÜL TARZINA VE GÖRECEĞİ İŞLERE DAİR KANUN (6343) Madde 22 UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA KANUN (2247) Madde 19 ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN (5560) Madde 3 VETERİNER HEKİMLİĞİ MESLEĞİNİN İCRASINA, TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ İLE ODALARININ TEŞEKKÜL TARZINA VE GÖRECEĞİ İŞLERE DAİR KANUN (6343) Madde 41 VETERİNER HEKİMLİĞİ MESLEĞİNİN İCRASINA, TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ İLE ODALARININ TEŞEKKÜL TARZINA VE GÖRECEĞİ İŞLERE DAİR KANUN (6343) Madde 42

Hukuk Bölümü         2011/111 E.  ,  2012/35 K. VETERINER HEKIMLERI ODASI HAYSIYET DIVANININ, VETERINER HEKIM OLAN DAVACIYA, ODANIN GÖREVLENDIRME VE ONAYI OLMADAN SORUMLU...
Daha Fazla
1 2 3 18