• İstİklal,İstİkbal,Hürrİyet
  Herşey adaletle kaİmdİr.
  M.K.ATATÜRK
 • AVUKATLARIMIZ

  • Kurucu Avukat
   Erhan UĞUR

   İstanbul’da Avukat Erhan UĞUR tarafından kurulan Büromuz, kurulduğu günden itibaren kamu ve özel hukuk alanlarında,ulusal ve uluslararası yerli ve yabancı şirketler ile gerçek şahıslara sürekli güncellenen hukuk sistemine uygun avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermeyi amaçlayarak hızlı bir gelişme kaydetmiştir.

  • Avukat
   Yasemin GÖK

   2011 yılında Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur.Bahçeşehir Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında Yüksek Lisans yapmıştır.İş ve sosyal güvenlik hukuku,İş Hukukundan Kaynaklanan Tazminat Davaları,Tüketici Hukuku,Gayrimenkul, Kira ve İnşaat Hukuku,Bankalar ve Finans hukuku, Marka Patent ve Fikri Mülkiyet Haklarından doğan davalar alanında uzmanlaşmıştır.

  • Avukat
   Gökhan ÖZ

   2013 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur.Kemerburgaz Üniversitesi Uluslararası Ticaret Hukuku alanından Yüksek Lisans yapmıştır.Türk Ticaret Kanunundan Kaynaklanan Ticari Davalar, Vergi Hukuku,Sigorta Hukukundan Kaynaklanan Tazminat Davaları, Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları, Medya ve Rekabet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır.

  • Avukat
   Mert YÜCEL

   İstanbul’da Avukat Erhan UĞUR tarafından kurulan Büromuz, kurulduğu günden itibaren kamu ve özel hukuk alanlarında,ulusal ve uluslararası yerli ve yabancı şirketler ile gerçek şahıslara sürekli güncellenen hukuk sistemine uygun avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermeyi amaçlayarak hızlı bir gelişme kaydetmiştir.

  • Avukat
   Esra KARASU

   Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2011 yılında mezun olmuştur.
   İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tıp Hukuku alanında Yüksek Lisans yapmıştır. Tazminat Hukuku, Tıbbi Malpraktis- Hatalı Tedavi Nedeniyle Doktorun Hukuki ve Cezai Sorumluluğu- Hekim Hatası – Hastanenin Hukuki Sorumluluğu, Tıp Hukuku alanında uzmanlaşmış olup İstanbul Barosuna kayıtlıdır.

  • Yönetici Asistanı
   Aydan ÖNER

   2013 yılında büromuzda çalışmaya başlamıştır.Müvekkil şahıs ve firmalarla düzenli bir şekilde iletişimin sağlanması, gereken bilgilendirmelerin yapılması,yazışmaların gerçekleştirilmesi, evrakların gönderilmesi, telefon yönlendirmeleri, misafirlerin ağırlanması, büro çalışma programının düzenli bir şekilde tutulması, tüm birimler arasındaki iletişimin sağlanması görevini üstlenmiştir

 • UZMANLIK ALANLARIMIZ

  Buromuz çalışma alanı olarak özellikle; Sigorta Hukuku ; Şirketler, Birleşme ve Devralmalar, İcra ve İflas, Finans, İş, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları, Gayrimenkul, Tapu İptal ve Tescil, Kat Mülkiyeti, Kamulaştırma, Kamulaştırmasız El Atma, İmar Uygulamaları Nedeniyle Bedele Dönüştürme, Ticaret, Sigorta, Aile, Sağlık, Tazminat, Bilişim ve Ceza Hukuku alanlarında olmak üzere bedeni zararların tazminine ilişkin davalar,hekim sorumluluğu, acentelik işlem ve sözleşmelerinden kaynaklanan davalar olmak üzere geniş bir yelpazede avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Hukuk Büromuz, müvekkillerimizin faaliyet gösterdiği iş alanlarında geçerli olan koşulları analiz etmek suretiyle ihtiyaçlarını karşılayacak hukuki çözümler sunmak için çalışmakta en verimli şekilde çözüme ulaşmak için araştırma ve çalışma yapmanın yanı sıra akademisyenler ve hukuk bürolarıyla da işbirliği içerisindedir. Büromuz müvekkillerine kaliteli hizmet sunabilmek ve değişen durumlara derhal uyum sağlayabilmek için ihtiyaç duyulan tüm konularda uzman kişi ve kurumlarla işbirliği içinde çalışmakta olup her bir müvekkiliyle uzun yıllara dayanan ilişkiler kurmayı esas almaktadır

  • Şirketler ve Ticaret Hukuku
   Birleşmeler ve Devralmalar

  • Finansal Yapılandırma
   Taşıma ve Lojistik

  • Rekabet Hukuku
   İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

  • Gayrimenkul, Kira
   ve İnşaat Hukuku Davaları

  • Tazminat Hukuku

 • HAKKIMIZDA

  İstanbul’da Avukat Erhan UĞUR tarafından kurulan Uğur Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, kurulduğu günden itibaren kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında gerçek kişi ve tüzel kişilere avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermeye başlayarak hızlı bir gelişme kaydetmiştir.

  Hukuk Büromuz ulusal ve uluslararası alanda yerli ve yabancı şirketler ile gerçek şahıslara sürekli güncellenen hukuk sistemine uygun olarak güven, kalite ve tecrübeyi ön planda tutarak Türkiye’nin saygın hukuk bürolarından birisi haline gelmeyi amaçlamakta ve bu kapsamda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

  Uyuşmazlıkları sadece dava açma yoluyla değil, sulh ve uzlaşma ve alternatif uyuşmazlık çözüm yolları gibi yöntemleri de deneyerek çözüme ulaştırmayı hedeflemektedir.Hukuk büromuz avukatlık mesleğinin gerektirdiği dürüstlük ve güveni ilke edinmiştir. Her türlü uyuşmazlık ve davalarda müvekkillerine davaların tüm aşamaları, olası sonuçları ve ihtimaller hakkında telefon ve maille bilgi vermekte...

  DEVAMI
 • Müvekkil Giriş Ekranı

  Kullanıcı Adı ve Parolanızı girin
  Kullanıcı:
  Parola:

 • İnsan Kaynakları

  İstanbul Bakırköy'de kurulan Uğur Hukuk Bürosunun kuruluş amaçlarından biri de büro koşullarının elverdiği ölçüde bilgi birikiminin paylaşılması ve meslektaşlarımızın çalışma ortamı sağlanması amacıyla tüm imkanlarının Avukat Meslektaşları içinde kullanılmasını sağlamaktır.

  Hukuk öğrenimine devam etmekte, Üniversiteden yeni mezun olan avukatlık mesleğine staj aşamasında adım atmak isteyen meslektaşlarımız ve her seviyede personel istihdamı için iş başvurularınızı kabul etmekteyiz Uygun pozisyon açılması halinde değerlendirilmek üzere özgeçmişlerinizi elektronik posta yoluyla info@ugurhukukburosu.com adresine iletebilirsiniz.

  İstihdam edilecek kişilerde aradığımız genel nitelikler:

     - Gerektiğinde Akademik bilgi birikimi,
     - Ofis ortamında ekip çalışmasına yatkınlık,
     - Özverili çalışma,
     - Yoğun iş temposuna dinamik bir şekilde uyum sağlayabilme ve
     - Sorumluluk sahibi olma.

 • ADRES

  Zuhuratbaba Cad.
  Zuhuratbaba Mah.
  Bina No ;13 Kat: 1 Daire: 3
  Posta Kodu: 34147 // Bakirkoy İstanbul

  Telefon:0212 572 3 572
  Telefon:0 212 543 1 324
  GSM:0 542 543 4 004
  Büro GSM:0 549 572 9 572
  Whatsapp:0 542 543 4 004
  FAX:0212 543 1 323
  EMail:   averhanugur@gmail.com

  İLETİŞİM FORMU


                  


                  


                  


                  

                  


        
 • TARAF BİLİRKİŞİLİĞİ

  Ankara Barosu CMK Eğitim Semineri Katılım Sertifikası, Ankara Barosu Adli Yardım Semineri Katılım Sertifikası,
  Türkiye Barolar Birliği Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Eğitim Semineri Katılım Sertifikası,
  Türkiye Barolar Birliği Toprak Hukuku Özel Eğitim Semineri Katılım Sertifikası,
  Türkiye Barolar Birliği ‘’ Enerji Hukuku’’ Özel Eğitim Semineri Katılım Sertifikası
  Türkiye Barolar Birliği ‘’ Sağlık Hukuku ‘’ Özel Eğitim Semineri Katılım Sertifikası,
  Türkiye Barolar Birliği ‘’ Tazminat Hukuku ve Hesaplamalar ‘’ Özel Eğitim Semineri Katılım Sertifikası,
  Türkiye Barolar Birliği ‘’ Bilişim Suçları ‘’ Özel Eğitim Semineri Katılım Sertifikası,
  Türkiye Barolar Birliği ‘’ Vergi Hukukunda Cezalar’’ Özel Eğitim Semineri Katılım Sertifikası,
  Türkiye Barolar Birliği ‘ ’Kentsel Dönüşüm ‘’ Özel Eğitim Semineri Katılım Sertifikası,
  Okan Üniversitesi ‘’Aktüerya Hukuku ve Bilirkişilik Eğitimi’’ Katılım Sertifikası,

  Türkiye Barolar Birliği ‘’İş Güvenliği ve İş Kazaları (Bilirkişilik) ‘’ Özel Eğitim Semineri,
  Türkiye Barolar Birliği ‘’Bankacılık ve Sermaye Piyasası Hukuku’’ Özel Eğitim Semineri,
  Türkiye Barolar Birliği ‘’Kamu İhale Hukuku’’ Özel Eğitim Semineri,
  İstanbul Zaim Üniversitesi ‘’Uluslararası Tahkim’’ akredite Özel Eğitim Katılım Sertifikası,
  Esenyurt Üniversitesi ‘’Tazminat Hukuku Eğitimi’’ Katılım Sertifikası,
  Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı ‘’Gelişmeler ışığında Destekten Yoksun Kalma Zararı Ve Sigortacının Sorumluluğu ‘’ Katılım Sertifikası,
  Türkiye Barolar Birliği ‘’ Tüketici Hukuku ‘’ Özel Eğitim Semineri Katılım Sertifikası,
  Sakarya Üniversitesi ‘’Patent ve Marka Yönetimi’’ Uzmanlık Eğitim Sertifikası,
  Grafoloji –‘’Sahte Belge Yazı ve İmza İnceleme’’- Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Sertifikası.
  ‘’ Trafik Kazaları Bilirkişiliği ‘’ – Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Sertifikası.

  Av.Talih Uyar ile Menfi Tespit ve İstirdat Davaları Eğitimi Katılım Sertifikası,
  Av.Talih Uyar ile Yargıtayın İcra ve İflas Hukukuna ilişkin Son İçtihatları Eğitimi Katılım Sertifikası,
  Özel rapor talep edilmesi durumunda hazırlanacak Hukuki Mütalaanın ( Özel Raporun) belirtmiş olduğum adresime gönderilmesini,
  hazırlanacak raporun fikir vermek ve kıyaslama yapmak amacıyla kullanılabileceğini,
  H.M.K. 293. madde gereği mahkemelere Uzman Görüşü olarak sunulabilse dahi mahkemeler tarafından kabul edilme zorunluluğu bulunmadığını,
  mahkeme nezdinde bağlayıcılığının bulunmadığını farklı hesaplama ve bilirkişi yöntemlerinin mevcut olduğunu verilecek raporun farklı görüşlere
  tabi olabileceğini bildiğimi UYARI ve açıklamaları okuduğumu şimdiden kabul ve taahhüt ettiğimi beyan ederim.

 • YARARLI LİNKLER

  Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Formu
  Individual Application Form to the Constitutional Court

  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başvuru Formu
  European Court of Human Rights Application Form

  Maluliyet ve Bakıcı Gideri Tazminat Hesaplaması
  Disability and carers compensation expense calculation

  İcra Hukukunda Süre Hesabı
  Time Account Executive at Law

  Reeskont ve Avans Faiz Oranı
  Accruals and Advance Interest Rate

  Ticaret Sicil Gazetesi
  Trade Registry Gazette

  Gelir İdaresi Başkanlığı Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi
  Self-Employment Income Gains Tax Administration Guide

  Serbest Meslek Makbuzu Hesasaplama
  Self-Employed Receipt Hesasapl but

 • Privacy Policy

  Uğur Hukuk Bürosu.
  Uğur Hukuk Bürosu 'da çalışan ekip arkadaşlarımız İşveren Mali Mesuliyet Poliçesi ve Ferdi Kaza Poliçeleriyle sigortalanmış olup çalışma arkadaşlarımızın her türlü hak ve alacağı bu şekilde en üst düzeyde güvence altına alınmıştır..

  Buromuz çalışma alanı olarak özellikle; Sigorta Hukuku ; Şirketler, Birleşme ve Devralmalar, İcra ve İflas, Finans, İş, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları, Gayrimenkul, Tapu İptal ve Tescil, Kat Mülkiyeti, Kamulaştırma, Kamulaştırmasız El Atma, İmar Uygulamaları Nedeniyle Bedele Dönüştürme, Ticaret, Sigorta, Aile, Sağlık, Tazminat, Bilişim ve Ceza Hukuku alanlarında olmak üzere bedeni zararların tazminine ilişkin davalar,hekim sorumluluğu, acentelik işlem ve sözleşmelerinden kaynaklanan davalar olmak üzere geniş bir yelpazede avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
  Yine Müvekkillerimize verilen hizmetlerin tümü Avukat Mesleki Sorumluluk Poliçesi ile sigortalanmış olup müvekkillerimizin her türlü hak ve alacağı da bu şekilde en üst düzeyde güvence altına alınmıştır.

  Vekalet Bilgileri Notere, yukarıda yer alan bilgilerle Genel Vekâletname çıkartmak istediğinizi ve genel vekâletnamede yazılı bilgiler yanında ayrıca “Banka işlemlerini yapmaya, bankalarla yazışma yapmaya ve karşılıksız çeklerde bankaların ödemekle sorumlu olduğu meblağı bankadan tahsil etmeye yetkilidir” ibarelerini ekletmenizi önemle rica ederiz.Vekalet İçin Gerekenler:*Özel kişiler noterde vekâletname düzenlerken nüfus cüzdanı ya da pasaportlarını ibraz etmek zorundadırlar.*Boşanma vekâletnamesi için iki adet fotoğraf gerekmektedir. *Şirketler adına düzenlenecek vekâletnamelerde imza sirküleri ve yetki belgesinin ibrazı gerekmektedir. *Vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri zorunludur. *Yurt dışındaki Türk vatandaşları ya da yabancılar T.C.Konsolosluklarında vekâletname düzenleyebilirler. LÜTFEN, Boşanma, tenfiz / tanıma gibi konular için özel vekâlet çıkartırken yanınızda en az 2 adet fotoğraf bulundurmayı unutmayınız .

  www.erhanugur.av.tr

 • Şirketler ve Ticaret Hukuku
  Şirketler Hukuku alanında öncelikle Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde şirketlerde bir tür hukuki yerindelik incelemesi gerçekleştirmekte, şirketlerin eksik olduğu hususları ve ihtiyaçları tespit ederek şirket yöneticilerine rapor olarak sunmaktadır. Söz konusu raporda gerçekleştirilmesi gereken düzeltici işlemler belirtilmekte, düzeltici işlemler yapılmadığı takdirde karşılaşılabilecek riskler yöneticilerin bilgisine sunulmaktadır. Bu sunum sonrasında ise riskleri en aza indirebilmek amacıyla hızlı bir şekilde yeni TTK uyum çalışmalarına başlanmakta ve uyum süreci boyunca genel kurul ve yönetim kurulu evrakları hazırlanarak, şirketin türü, ortaklık yapısı ve faaliyetleri çerçevesinde görüş ve önerilerimiz bildirilerek, yöneticilere özel sunumların yanında şirketin ilgili birimlerine eğitimler verilerek uyum süreci en sağlıklı ve pratik şekilde yönetilmektedir.

  Birleşmeler ve Devralmalar
  Bilindiği gibi, şirket birleşme ve devralmaları gibi büyük ölçekli projelerde, muhtemel ihtilafların öngörülebilmesi ve alınabilecek önlemler, çözüm yolları üretilmesi, uygulanacak hukukun tespiti gibi hususlar kritik öneme sahiptir. Egemenoğlu, geniş Türk Hukuku bilgisini her işlemin gereklerine uyarlayarak önleyici hukuk hedefini şirket birleşme ve devralma ile joint venture işlemlerinde de uygulamayı ilke edinmiştir. .

  Sigorta Hukuku
  A)Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik Poliçesi) Sigortası Genel Şartları (01.06.2015 Tarih sonrası .) B)Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartları (01.06.2015 Tarih Öncesi ) C)Zorunlu Karayolu Taşımacılık ( Taşımacılık Poliçesi ) Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları D)Kara Taşıtları Kasko Sigortası (Kasko Poliçesi)Genel Şartları E)İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (İşveren Mali Mesuliyet Poliçesi ) F)Karayolu Taşıma Yönetmeliği (C.M.R-CMR) G)Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik Poliçesi) Sigortası Poliçesi Yıllara Göre Teminat Limitleri- Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Poliçesi (Taşımacılık Poliçesi) Yıllara Göre Teminat Limitleri

 • Finansal Yapılandırma
  Para piyasalarında yaşanan dalgalanmalar ve sektörel gelişimler çerçevesinde şahıs ve şirketlerin dönemsel olarak finansal zorluklarla karşılaşmaları ülkemizde sıklıkla rastlanılan bir durumdur. Egemenoğlu, mevcut sektördeki deneyimi ile bu durumda bulunan şahıs ve şirketler için planlamalara destek sağlayarak çözüm ortağı olmaktadır. Finansal zorluklarla karşılaşan şirketlerin sürekliliği ve ticari faaliyetlerinin devamlılığını saglamak amacıyla sunulan hizmetlerimiz arasında Finansal ve hukuksal durum analizi yapmak Analiz sonuçlarına göre sağlıklı finansal yapının oluşturulması ve ticari faaliyetin devamı için uygulanacak hukuksal ve mali stratejiyi belirlemek Hukuki, vergisel veya cezai müeyyidelere maruz kalmaksızın, belirlenen stratejiler çerçevesinde yapılması gereken iş ve işlemleri organize etmek, yapmak, yaptırmak Şahıs ya da şirketin maruz kaldığı dava ve icra takiplerine karşı belirlenen strateji çerçevesinde takip etmek, işlemlerini yapmak

  Taşıma ve Lojistik
  Mevcut kanunlar çerçevesinde şirketler nezdinde sözleşme ve belge inceleme çalışmaları yapılmakta olup, özellikle araç kiralama, taşıma, gümrük, depo gibi matbu özellik taşıyabilecek sözleşmelerin son düzenlemelere uygun hale getirilmesi hususunda şirketlere yol gösterilmektedir.

 • Rekabet Hukuku
  Ugur Hukuk, “önleyici hukuk” anlayışı ile çeşitli sektörlerde öncü konumundaki müvekkillerine rekabet hukuku alanında kapsamlı hukuki destek sunmaktadır.Egemenoğlu, dikey ve yatay anlaşmalar, pazar paylaşımı, fiyat belirleme, izne tabi birleşme ve devralmalar konuları başta olmak üzere, hukuka uygun rekabet ve rekabeti bozucu işlemler konusunda sektörden örnekler ile zenginleştirdiği eğitimler düzenleyerek, şirket yöneticileri ve ilgili personelinin rekabet mevzuatı konusunda bilgilendirilmelerini hedefler.

  İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
  Şirketlerin İnsan Kaynakları ve Mali İşler bölümlerine iş hukuku konusunda uygulamaya yönelik eğitimler verilmekte olup; bu eğitimler sonrasında yerinde denetimlerle iş hukuku ve şirket prosedürlerine uyum kontrol edilmekte ve şirketler bilgilendirilmektedir. İş hukuku alanında şirketlere sunulan hizmetlerin katma değeri hata maliyetlerini en aza indirmek ve şirketlerin kanun ve prosedürlere uyum kalitesinin yükseltmek olarak belirlenmiştir.İşçi ve İşveren Arasında Uyuşmazlık Durumları ;A)İşe İade Davası B)Kıdem Tazminatı ve İhbar Tazminatı C)Fazla Mesai,Resmi Tatil Çalışması,Haftasonu Çalışma Süresi- Haftalık Çalışma Süreleri Tazminat Hesaplaması

 • Bedeni Zarar Tazmini
  Borçlar Kanunu 46.maddesine göre : “Bedensel zarara uğrayan kimse büsbütün veya kısmen çalışamamasından ve ilerde ekonomik yönden uğrayacağı yoksunluktan kaynaklanan zarar ve ziyanı ile bütün masraflarını isteyebilir”[1] denilmesine göre, tazminat istemeyi gerektirecek bir olay sonucu yaralanan kişinin maddi zararları, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 14-19 maddelerindeki ve ondan önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 11-20.maddelerindeki tanımlardan da yararlanılarak şöyle bölümlendirilecektir:
  1) Geçici işgöremezlik nedeniyle iş ve kazanç kaybı
  2) Sürekli işgöremezlik (kalıcı sakatlık) nedeniyle çalışma gücü ve kazanç kaybı
  3) Tedavi giderleri ve tüm iyileşme sürecinde yapılan her türlü masraflar.
  4) Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar. HESAPLAMAYA KISTAS YAŞAM TABLOLARI 1- CSO 1980 YASAM TABLOSU 2- TRH2010 YASAM TABLOSU 3- PMF YASAM TABLOSU

 • Gayrimenkul, Kira ve İnşaat Hukuku Davaları
  Ugur Hukuk, gayrimenkul ve kira hukuku konularında hizmet vermektedir. Gayrimenkul sektörü ülkemizde son yıllarda en hızlı gelişme gösteren sektörlerden biridir ve hukuk büromuz gayrimenkul bir başka değişle taşınmaz hukuku konusunda her türlü konuda danışmanlık yapmaktadır.
  Uğur Hukuk, müvekkillerinin gayrimenkul işlemlerinin her türlü aşamasında danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Gayrimenkul alanındaki hizmetler, imar mevzuatına uyum, gerekli izin ve ruhsatların alınması ile yönetim planlarının geliştirilmesi ve kira sözleşmelerinin düzenlenmesi dâhil gayrimenkulün geliştirilmesine ilişkin tüm hizmetleri kapsamaktadır.

  Gayrimenkul, Kira ve İnşaat Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz
  Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri hazırlanması
  Tapu tesis, iptal, tescil davaları açılması ve takibi
  İpotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi konularının takibi
  İntifa hakkı, geçit hakkı, aynileştirilmiş şahsi haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi
  Yapı kooperatifi yönetim ve işlemleri
  Ruhsatlandırma ve imar durumu belirlenmesi hizmetleri
  Müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler
  Kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu
  Ön satış ve kiralama sözleşmeleri, yönetim planı uygulamaları ve tapuya şerhlerinin yapılması

  Sözleşme Hazırlanması Hizmetlerimiz
  Yeni Türk Borçlar Kanunu kapsamında büromuz gayrimenkule bağlı ayıplar ve kira sözleşmeleri başta olmak üzere taraflar arasında çıkan her türlü taşınmaza ilişkin uyuşmazlığın çözümü için dava ve icra hizmetleri de sunmaktadır. Hizmetlerimizin kapsamına kamuoyunda “2-B” olarak bilinen orman vasfını kaybetmiş alanlar üzerinde mülkiyet kurulmasına yönelik hukuki destek verilmesi de girmektedir.


 • Uğur Hukuk Bürosu

  Kurulduğu günden beri geniş bir çerçevede hukuk hizmeti sunmaya başlayan Uğur Hukuk ve Danışmanlık Bürosu , en verimli şekilde çözüme ulaşmak için araştırma ve çalışma yapmanın yanı sıra akademisyenler ve hukuk bürolarıyla da işbirliği içerisindedir. Büromuz müvekkillerine kaliteli hizmet sunabilmek ve değişen durumlara derhal uyum sağlayabilmek için ihtiyaç duyulan tüm konularda uzman kişi ve kurumlarla işbirliği içinde çalışmaktadır. Sitemizde bulunan her türlü bilgi ve belge bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Burada bulunan hiçbir bilgi hukuki tavsiye niteliğinde değildir. Bu bilgilerin iletilmesi hiçbir şekilde avukat müvekkil ilişkisi yaratmaz. Ziyaretçiler hiçbir şekilde bu bilgilere dayanarak hareket etmemelidirler. Bu internet sitesi Türkiye Barolar Birliği’ nin belirlediği Meslek Kurallarına uygun ve özellikle reklam yasağına aykırılık teşkil etmeyecek şekilde ve yalnızca bilgilendirme amacı ile tasarlanmıştır.

 • İnsan Kaynakları İstanbul Bakırköy'de kurulan Uğur Hukuk Bürosunun kuruluş amaçlarından biri de büro koşullarının elverdiği ölçüde bilgi birikiminin paylaşılması ve meslektaşlarımızın çalışma ortamı sağlanması amacıyla tüm imkanlarının Avukat Meslektaşları içinde kullanılmasını sağlamaktır. Hukuk öğrenimine devam etmekte, Üniversiteden yeni mezun olan avukatlık mesleğine staj aşamasında adım atmak isteyen meslektaşlarımız ve her seviyede personel istihdamı için iş başvurularınızı kabul etmekteyiz Uygun pozisyon açılması halinde değerlendirilmek üzere özgeçmişlerinizi elektronik posta yoluyla info@ugurhukukburosu.com adresine iletebilirsiniz.İstihdam edilecek kişilerde aradığımız genel nitelikler: Gerektiğinde Akademik bilgi birikimi, Ofis ortamında ekip çalışmasına yatkınlık, Özverili çalışma, Yoğun iş temposuna dinamik bir şekilde uyum sağlayabilme ve Sorumluluk sahibi olma.

  Uğur hukuk ve Avukatlık Bürosu,kurulduğu günden bu yana hukukun çizdiği sınırlar ve mesleğin çizdiği etik kurallara bağlı olarak titizlikle ve yoğun bir çalışma temposu içerisinde çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir.

  Uğur Hukuk ve Avukatlık bürosu olarak önemle belirtmek isteriz ki bugün itibariyle ulaşmış olduğumuz başarının asıl nedeni her sektörden varolan müvekkil portföyümüzün bize duyduğu güven ve bu güvene bağlı olarak gösterdiğimiz özen ve başarıdır. Uğur Hukuk Bürosu ailesi olarak bu nedenle teşekkürü borç biliriz..

 • Patent ve Marka Yönetimi

  Hizmet Kapsamı:

  Yurt içi ve Yurt Dışı marka ön araştırması
  Marka ve Endüstriyel tasarım müracaatları
  Tescil altına alınan markaların takibi
  Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan marka başvuruları arasından markanıza benzer olan markaların belirlenmesi ve aylık rapor edilmesi
  Raporda belirtilen benzer markalara talebiniz üzerine itiraz dosyasının hazırlanması ve itiraz işleminin gerçekleştirilmesi
  Türk Patent Enstitüsü tarafından verilecek red kararlarına karşı itiraz edilmesi
  Müracaat işlemi gerçekleştirilen markalarınıza itiraz gelmesi halinde savunma dosyasının hazırlanması ve itirazın cevaplanması
  Tescilin yenilenmesi, devir,lisans, adres ve unvan değişikliği işlemlerinin yapılması

  Hizmet sözleşmesi, sözleşme tarihinden itibaren 1 yıl süre ile geçerlidir. Sözleşme süresi içerisinde yapılan işlemlerin sözleşme tarihinden sonraki bir tarihe sarkması halinde söz konusu işleme dair hizmetlerimiz devam edecektir. Memnuniyetiniz doğrultusunda sözleşmeniz 1 yıl daha uzatılacaktır.

  Hizmet Kapsamı:

  Arşiv Patent ön araştırma, başvuru, tescil ve başvuru sonrası normal patent ve marka vekilliği hizmetinden ayrı olarak, şirketlerde sınai haklar bakımından strateji oluşturma, sınai mülkiyet hakları yönetimi, marka yönetimi ve patent sistemine dayalı araştırma geliştirme sisteminin kurulması gibi konularda danışmanlık yapmaktadır.
 • Araç Değer Kaybı – Rayiç Değer

  Maddi hasarlı trafik kazalarında kazaya karışan araçlar polis çağırmaksızın kendi aralarında kaza tespit tutanağı düzenleyebilirler. Maddi hasarlı trafik kazası sonucu tarafların tutanağın tutulması bakımından anlaşamaması durumunda kaza maddi hasarlı da olsa polis çağırmak ve tutanak tutulmasını sağlamak gerekmektedir. Aksi takdirde zorunlu sigorta(trafik sigortası) ve ihtiyari sigorta(kasko) ile aracın onarılmasını veya perte çıkartılmasını sağlamak güçleşebilir. Araç Değer Kaybı Tazmınatı ,genel anlamıyla hasar gören aracın durumunu niteleyen bir kavramdır. Araç değer kaybı, hasar alarak onarım gören aracın ikinci el piyasa değerindeki düşüşü ifade eder. Kaza geçirip hasar gören araç, en iyi şekilde tamir edilmiş olsa bile değerinde bir düşüş olacağından araçta meydana gelen değer kaybına istinaden belirlenecek tazminatı ifade eder. Kusuru olmaksızın trafik kazasında aracı hasar gören sürücülerin araçları karşı tarafın trafik sigortasından, karşı tarafın sigortası olmaması durumunda ise sizin kaskonuz tarafından karşılanmaktadır.

  Hasar gören araç yetkili servisi tarafından onarılmakta ve gerekli parçaları ise orijinalleri ile değiştirilmektedir. Ancak sonraki süreçte araçta hasar kaydı bulunacaktır. Bir araçta hasar kaydının bulunması aracın ikinci el piyasa değerinin altında satılmasına ve kimi zaman da alıcı dahi bulunamamasına neden olabilmektedir. Yine Dava sürecinde aracınızda meydana gelen hasarın miktarını talep edebileceğiniz gibi, aracın tamiri için gereken zararı,kame araç bedelini ve araç hasarlı olduğu için uğradığı değer kaybını da karşı taraftan talep edebilirsiniz. Araç Değer kaybı davasında zamanaşımı süresi kazanın meydana gelme tarihinden itibaren 2 (İki) yıldır. Ancak Ölümlü yada yaralanmalı bir kazadaki maddi hasara ilişkin zamanaşımı süresi değişmektedir. Maddi hasarlı bir trafik kazası nedeniyle aracınız değer kaybettiyse kazanın meydana gelmesinde sizin dışınızdaki kusur durumunun varlığına göre, karşı tarafın kusur oranına göre karşı aracın trafik poliçesine araç değer kaybı tazminatı davası açmanız gerekmektedir.

  Araç Değer Kaybı için Yargıtay Emsal kararlarından biri şu şekildedir; Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin 18.03.2002 tarihli E. 2001/12342, K. 2002/3124 Kararında "... Dava trafik kazasından doğan tazminat isteği olup mahkemece bilirkişi raporuna dayanılarak davacıya ait araçta değer kaybı olmayacağı benimsenmiştir. Aracın onarıldıktan sonra mübadele ( rayiç ) değerinin olaydan önceki mübadele değerinden az olacağının kabulü gerekir. Çünkü tamamen onarılmış olsa bile bu araba tahribatın izlerini taşımaktadır.izlerini taşımaktadır. Onarılmış durumdaki değeri, ne kadar iyi onarılmış olursa olsun kural olarak aynı nitelikteki hiç hasara uğramayan araç değerinden düşüktür ve bu da cari değerinden kaybettirmektedir.O halde mahkemece sadece aracın resmi oluşu nedeniyle piyasada alım satımı yapılmayacağı ve ekonomik ömrünün sonuna kadar kullanılacağı gerekçeleriyle değer kaybı olmayacağını belirten bilirkişi raporuna dayanılarak karar verilmiş olması hatalıdır.

 • Araç Değer Kaybı – Rayiç Değer

  Ülkemizde hiç kimsenin trafik kazası nedeniyle mağdur olmamasını temenni ediyoruz. Ancak trafik kazaları maalesef kaçınılmaz olarak gerçekleşmekte ve birçok vatandaşımız maalesef vefat etmekte veya kalıcı maluliyet durumları söz konusu olmaktadır. Sigorta şirketlerine karşı açılacak trafik kazası tazminat davası bakımından hak kayıplarına uğranılmaması için vatandaşlarımızın her zaman bir Avukattan hukuki destek almalarında büyük fayda bulunmaktadır. Zira uygulamada hukuki bilgiye sahip olmayan birçok kişinin vatandaşlarımızın zor durumundan yararlandıkları ve yetersiz ve yanlış bilgiye sahip bu kişiler tarafından mağdur edildikleri görülmektedir. Bu nedenle vatandaşlarımızın bu konuda çok dikkatli hareket etmeleri gerekmektedir. Bu nedenle trafik kazası sonucu yaşadığınız mağduriyeti size karşı bir sorumluluğu bulunan ve mesleki olarak hukuki süreci yürütebilecek donanıma sahip olan kişiler aracılığıyla çözülmesinde büyük fayda bulunmaktadır.

  Maddi ve Manevi Tazminat Kapsamı, Tazminatın Belirlenmesi ve Miktarın Belirlenmesi Trafik kazası sonucunda ölüm olayı gerçekleşmişse; Mirasçıları, ölenin desteğinden yoksun kaldıklarından destekten yoksun kalma tazminatı ile cenaze ve defin masraflarını talep edebileceği gibi, ölenin,ölümü nedeniyle duydukları acı ve üzüntü nedeniyle manevi tazminatta talep edebilirler. Yaralanma meydana geldiyse; Meydana gelen iş ve güç kaybı nedeniyle iş ve güçten yoksun kalınan gün boyunca, çalışamadığı ve kazançtan yoksun kaldığı için, çalışamayıp yoksun kaldığı kaybı, tedavi görmüşse tedavi masraflarını isteyebilecektir. Aynı şekilde manevi tazminat talebinde de bulunabilecektir. Sakatlık oluştuysa; Kişi sakatlık oranına göre,sakatlığın mesleğine yansıma oranı ve meydana gelecek iş ve güç kaybına göre zararını talep edebilecek, tedavi masraflarını isteyebilecek ve manevi tazminata hak kazanabilecektir. Ayrıca, araçlara veya eşyalara verilen zararların karşılanmasını istenebilecektir.

  Tazminat miktarının belirlenmesindeki yine ana unsurlar kaza nedeniyle özürlü kalan kimsenin meydana gelen trafik kazasında kusur durumu,yaşı,geliri ve mesleğidir. Tazminatın hesaplanmasında davacının ekonomik durumu ve uğramış olduğu zararların tam olarak tespiti çok önemlidir. Tazminatı etkileyen esas unsurlar destekten yoksun kalma tazminatında destekten yoksun kalanların yaşı ile desteğin vefat edenin yanianlar için müteveffanın yaşı,geliri ve kusur durumunun meydana gelen olaya etkisidir. Bu hesaplama sırasında hasarlar delilleriyle tam olarak ispat edilemez ise asgari ücret üzerinden zararın hesaplanması ve daha düşük tazminat miktarları söz konusu olacaktır. Özellikle manevi tazminat soyut bir kavram olduğundan kazazedenin uğramış olduğu zararların net ve çok iyi bir şekilde, delilleriyle birlikte ortaya konulması gerekmektedir. Bu hususta profesyonel avukatlardan yardım almanın önemi özellikle tazminatın miktarının doğru ve tatmin edici olması yönünden önemlidir.